HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(164) Din-hukuk ilişkisi, İslam Hukukunun maddî müeyyidesi.

Soru:
Hocam sorumun uzunluğundan dolayı özür diliyerek sorumu soruyorum... Hukuka giriş kitabında şu açıklamaya rastladım: "Hayatta sosyal yaşamı düzenleyen kurallar vardır. 1. Hukuk, din, ahlak, görgü kuralları HUKUK: Maddi yaptırımlı devletin koruması altında sosyal hayatı düzenler. DİN: Manevidir, hiçbir şekilde maddi yaptırımı bulunmaz. Örnek: Haksız yere adam öldürsen dahi sadece günahkar oluyorsun (manevi) maddi yaptırımı yoktur" diyor. Manevi oluşunu 1 örnekle (fitre-zekat) açıklıyor. Hocam haşa Allah'ın (islam) dini sosyal hayatı tam düzenlemez anlamına gelen açıklamalar yer alıyor. Bu açıklamalara karşı tutum ne olmalı. Bunu lütfen uzunca anlatabilir misiniz? Hocam bu konuyu Gerçek Hayat dergisinde yapabilir misiniz?

Cevap:
Yukarıya aldığınız açıklama çok eksik, âdeta kulaktan dolma diyebileceğimiz bilgilere dayanıyor. Din-hukuk ilişkisinden söz ederken önce hukuktan neyin kastedildiği ortaya konmalıdır. Hukuk insan hayatını düzenleyen, yaptırımlarla korunmuş ve uygulaması teminat altına alınmış bir kurum, bir kurallar bütünü olmakla beraber kaynağı bakımından ilâhî ve beşerî olmak üzere ikiye ayrlır. İlâhî denilen hukuk vahye dayanır, akıl ve akla/deneye dayalı menfaat ancak vahyin sınırları ve irşadı içinde devreye girer. Mesela İslam Hukuku (Fıkıh) böyle bir hukuktur ve müeyyidesi (yaptırımı) yalnızca manevî değildir; maddî, manevî, dünyaya ve ahirete ait müeyyideler vardır. Haksız yere adam öldürme örneğini ele alalım: Bu cinayeti işleyen bir mümin hem suç işlemiş hem de günaha girmiştir. Kur'an'a göre bu cinayeti işleyen müminin ahiretteki cezası (manevî müeyyide), uzun yıllar kalmak üzere cehenneme girmektir. Dünyadaki cezası (maddi müeyyide) ise kısastır; yani ölüm cezasıdır. Bunu devlet affedemez, ancak maktulün yakınları affedip cezayı ağır tazminata (diyete) çevirebilirler. Bu durumda da devlet, kamu düzenini korumak için kısas dışında, tazir cinsinden ceza verebilir. İlâhî hukukta, beşeri hukuklarda mevcut maddi cezaların çoğu vardır, beşeri hukuklarda ise -ilâhî hukukta mevcut olan- manevî-dînî müeyyide yoktur. "Dînî" kelimesini iki mânada kullanmak mümkündür: 1. Dine dayalı, meşruiyetini dinden alan. 2. Allah ile kul arasındaki ilişki, sevap ve günah, ahirette ceza ve mükâfat ile ilgili olan. Fıkıh (İslam Hukuku) her iki mânasıyla da dînîdir, dinle alâkalıdır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: