HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(141) Nemaların harcanması haram mı yoksa helal midir?

Soru:
Nemalar konusunu açıklamanızı istiyorum. Bu konuda nema paralarının harcanıp harcanmayacağı hususunda lehte ve aleyhte fetvalar veriliyor. Bu paraların harcanmasının haram olduğu yönünde fetva verenlerin bir kısmı bazı hususların bilinmesi gerektiğini de belirtiyorlar. Mesela ülkedeki enflasyon oranının bilinmesi, zorunlu tasarruf fonuna kendi isteği ile girilip girilmediği vb. Benim durumum ise; ben kendi isteğimle girmedim. 6 yıl olmadan zorunlu tasarrufdan ayrılınamadığı için de çıkamadım. Şimdiye kadar verilen paraları da bu paraların harcanabileceğini söyleyen arkadaşların ve bir kısım bu yöndeki fetvaların sebebiyle harcadım. Benim size sormak istediğim şu; "bu paraların (nemaların) harcanmasının haram mı yoksa helal mi olduğu". Eğer haramsa benim şimdiye kadar harcamış olduğum paraları ne yapmam gerekir? Harcamış olduğum bu paraları tekrar kendi bütçemden karşılayıp bir yerlere mi vermem gerekir ve nerelere verilebilir?

Cevap:
Devlet memuruna maaş veriyor, ihtiyacı olduğu zaman maaşı azaltıp arttırabilir; azaltmak yerine bir kısmını daha sonra nemasıyla birlikte ödemek üzere ödünç alıyor. Zamanı gelince nemasını veya aslını ödüyor. Eğer bu devletin ödünç alması değil de ihtiyacına göre maaşı eksiltmesi ve arttırması olarak kabul edersek hiçbir problem yoktur; neması ile aslının toplamı, ödendiği zaman maaşa yapılan zam sayılır.
Eğer tasarruf kesintilerini devletin ödünç alması olarak değerlendirirsek, bu takdirde reel (enflasyonu aşan) nema (fazlalık) faiz olur ve devletten de faiz alınamaz. Devlete gönüllü olarak ödünç verseniz de, mecbur tutularak verseniz de faiz alamazsınız, ama enflasyon farkı hakkınızdır, onu alırsınız. Enflasyonu erbabına hesaplatmak mümkündür. Son yıllarda vaki olan enflasyon toplamının, ödenen nemaların çok altında kaldığı hesap edilmektedir. Böyle ise alınır ve yenir. Eğer enflasyonu aşarsa fazla kısmı yoksullara verilir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: