HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(131) İnşaat tamamlama kredisi, enflasyon farkı, temerrüt faizi.

Kıymetli Hocam;
Aşağıda özetlenen soru ile ilgili olarak değerli görüşlerinizden istifade etmek gayesiyle, en kısa sürede bir araya gelmeyi arzu eder, hürmetlerimi sunarım.
Soru:
Bir finansman kurumu; inşaatı kısmen tamamlanmış bir kooperatifte, inşaatın kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla, isteyen üyelere "tamamlama kredisi" temin etmeyi tasarlamaktadır. Üyeler elde edecekleri finansmanı kuruma vadeli esasta geri ödeyeceklerdir. Böyle bir finansman sağlanabilir mi? Eğer sağlanması mümkün ise, bunun kabul edilebilir yöntemi ne olmalıdır?

Cevap:
Yarın seyahata çıkacağım için kısa zamanda düşünebildiğim formülleri sıralıyorum:
1. Hukuk düzeni İslam'a uymayan ülkelerde müslümanlar, aralarında meşru (İslam'a uygun) işlemleri yaparlar; bunlar sözlü ve/veya yazılı olur, sonra bu işlemi mevcut hukuk düzenine göre yürütürler; içi İslam'a, dışı yürürlükteki düzene uyar. Mesela temerrüt faizini; mevcut düzende bunun adı faizdir, İslam'a göre enflasyon farkı faiz değildir. Zamanında borcunu ödemeyen bir müşteri mahkemeye verilir, alacak temerrüt faizi ile birlikte talep ve tahsil edilir, sonra enflasyon farkı kadar kurumca alınır (çünkü düzene göre adı faiz, bize göre ise meşru alacağımızdır, faiz enflasyondan fazla olursa fazla kısım iade edilir.
Biz faizli kredi veremiyoruz. Alım satım ve ortaklık yapıyoruz. Kooperatif üyeleri parasızlık yüzünden inşaatı bitiremiyorlarsa, işlem mevcut hukuka göre nasıl olacaksa öyle yapılır, ama müşteri (Koop. üyesi ile kurum arasında, sözlü ve/veya yazılı olarak şu işlemlerden biri yapılabilir:
a) Koop. üyesi hissesini, yarım binasını kuruma satar (bunun sözlü olması yeterlidir, tapu filan şart değildir), kurum tamamlar, tamamlatır ve yeniden eski sahibine satar, fiyat da harcadığı paranın raiç (kurumca uygun) olan kârını ekleyerek belirler.
b) Koop. üyesi ile anlaşır, inşaatı müteahhit yapıyorsa ona malzeme alıp kâr ve vade farkıyla satar, bedelini (borcun nakil veya havalesi yoluyla) koop. üyesinden tahsil eder.
c) Müteahhit ile ortak olur, sermaye katar, binaları bitirirler, bedeli (kâr ile) koop. üyelerinden tahsil ederler. Bunu niçin gerekli teminatlar da alınır.
d) Kurum koop. üyeleriyle finansal kiralama anlaşması yapar, evleri devralır (sözlü olabilir) inşaatı tamamlar, sahiplerine kiraya verir, ödeme tamamlanınca mülkiyet onlara intikal eder.
Selamlar.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: