HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(117) İslami ekonomik sistemin kurumları nelerdir?

Soru:
İslam dünyası olarak ortak problemlerimizin başında kalkınmışlık problemi geliyor. Batı kendini kalkındırırken bir model icat etmiş ve kalkındırmış. Örneğin A.B.D özel şirketlerle kalkınmış. 1800'lerin başında 1 milyon dolar sermayeli şirketler kuruluyor. Almanya yatırım bankalarının sayesinde kalkınıyor. Halktan toplanan paraları doğrudan veya ortaklık şeklinde sanayi yatırımlarına dönüşüyor. İslam dünyasında bu tür sermaye temerküzleri oluşmamış. Kalkınma da gerçekleşmemiş. İslam ülkeleri niye bir ekonomik model geliştirememiş.
Kapitalist ekonominin temel kurumları bankalar, borsa ve özel şirketler. Acaba helal kazanmaya dayanan islami ekonomik sistemin kurumları nelerdir, oluşturulması gereken yeni kurumlar var mıdır?

Cevap:
Müslümanların sermaye toplamaları, büyük küçük şirketler kurmaları, ticaret, yatırım ve üretim yapmalarının önünde din yönünden engel değil, teşvik vardır. Müslümanlar belli bir zamandan sonra bilimde ve teknolojide niçin geride kalmışlarsa ekonomide de aynı sebeplerle geride kalmışlardır; sebep din değil, müslümanların eksiklikleri, ihmalleri, gafletleridir. "Kapitalist ekonominin temel kurumları bankalar, borsa ve özel şirketlerdir" diyorsunuz; İslam ekonomisinin de kurumları arasında borsa ve özel şirketler vardır. Bankalara gelince, kapitalist sistemin bankaları faiz teşviki ile, İslam bankaları ise kâr teşviki ile (kâr ve zararda ortaklık esasına göre) para toplarlar. Eğer İslam bankalarına fırsat verilse ve adil rekabet imkanları doğsa bu kurumlar istenildiği kadar sermaye toplar ve bunu üretim ve yatırıma sevkedebilirler. Faizci bankaların başımıza neler getirdiğini gördük. Ortadan faizi kaldırdığınız zaman hayat ucuzlayacak, enflasyon düşecek, her alanda yatırım ve üretim, buna bağlı olarak istihdam artacak, müteşebbis haksızlığa uğramayacak, zarar etse bile sermayeye kâr (faiz) ödemeyecektir.
Çağımıza uygun İslam ekonomi modelini bulup uygulayacak olanlar bu alanın alimleri, müctehidleri ve müteşebbisleri olmalıdır; sorumluluk onların üzerindedir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: