HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


İmam Hatipliler ailesi

İmam Hatiplerde ikmal seferberliğinin en önemli unsurları, bu okullardan mezun olmuş ve "İslamlaşma davasına gönül vermiş" insanımız olduğu ve bunlar da, halen okuyanlara göre "abi ve abla" durumunda oldukları için bu sıfatlar "aile"yi çağrıştırmış oldu. Evet bir ailede nasıl ana, baba, abi, abla, kardeş… varsa "büyük İmam Hatip ailesinde" de bunlar vardır, var olmalıdır.

Bu yazıyı okuyanlar, başka hareketlerde de abiler ve ablalar bulunduğu için "bir kopya mı" diye düşünebilirler; gerçi iyiden örnek almakta bir sakınca yoktur, ama işin doğrusu "abilik" sisteminin İmam Hatiplerde daha eski olduğudur. Eskiden var olan ama şimdilerde gevşemiş bulunan bu ilişkiyi canlandırmaktır muradımız.

Örnek olarak yine kendimden söz edeceğim. 1950'li yıllarda Konya İmam Hatip Okulu'nda, altmışlı yıllarda da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudum. Yaşım ve başım uygun düşmüş olmalı ki, birçok okul arkadaşım bana "abi" derdi ve şimdi saçlarımız, sakallarımız ağardı hala abi diyorlar. Bizde abilik bir çeşit öğretmenlikti. Hatta bünyemize uymayan öğretmenler söz konusu olduğunda abi, onların da önüne geçer, takınılacak tavrı ve benimsenecek davranışı tayin ederdi. Maddi manevi bir dert, bir problem olduğunda önce abiye başvurulur, çare ve çözüm böyle aranırdı. Yaramazlıklar önce abiye intikal eder, uygun bir şekilde büyümesi, devamı engellenirdi. Abi bilgi yönünden de birkaç adım önde olduğu için kardeşlerinin bu alandaki eksiklerini tamamlamak maksadıyla ders halkaları oluşturur, okulun ders saatleri dışında bu faaliyet sürdürülürdü. İmam Hatip abilerinin amacı, başka gruplara insan ayartmak değil, İmam Hatipliği ikmal etmek ve onlar vasıtasıyla mübarek dine (bir grubun İslam anlayışına değil, Ehl-i sünnet İslam anlayışına) hizmet etmek, bu manada İslam'ı yaşamak, yaşatmak ve yaymaktı.

Aradan yıllar geçti, şimdi potansiyel abiler ve ablaların sayısı yüzbinleri buldu. Bunlar her nerede iseler, her ne ile meşgul oluyorlarsa olsunlar "İmam Hatipli olmak" onlara bir hasbi vazife yüklüyor: Bulundukları yerdeki İmam Hatip Okullarını sahiplenmek, bu okulları ailesi bilmek, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin etmek üzere seferber olmak.

Neler yapabilirler?

İkmal hizmetine tek başlarına katılabilecekleri gibi, vakıf, dernek, birlik kurarak veya mevcutlarla ilişkiye girerek daha etkili olabilirler.

Okullara uzak yerlerden gelmiş öğrencilerin barınması için evler açar, yurtlar yaparlar.

İmam Hatip Okullarının başta bina olmak üzere maddi ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olurlar.

Okulda görev yapan idareci ve öğretmenler içinde bünyeye uymayan ve davaya zarar verenler varsa bunların ıslahına çalışırlar, ıslahı mümkün olmayanların başka görevlere kaydırılmasını sağlarlar.

Her biri, meşgul olabileceği kadar öğrenciyi kardeş edinir. Bu öğrencilerle devamlı temas içinde olur, onların dertlerini dinler, ihtiyaçlarını anlar, varsa bunalımlarını hisseder, çare ve deva olmaya çalışırlar.

İmam Hatipli daha ilk adımda İslam iman, ahlak ve ibadetini özümseme, bunları hayatının anlamı kılma yoluna girmiş olmalıdır. Bu yol uzun ve ince bir yoldur; yolculuk, En Sevgili'nin (s.a.v) örnekliğinde ömür boyu sürecek ve asla bitmeyecek, ufuklar aşıldıkça yenileri hedeflenecektir. Bu yolculuk bir öğretim ve eğitim olduğuna göre iyi rehberlere ihtiyaç bulunacak, paylaştıracak bir değere sahip olan herkes onu paylaştırmanın yollarını arayacaktır.

Bir zamanlar okullarda Allah'ın adı anılmazken bugün O'nun kitabı, bu kitabın dili ve dini okutuluyor. Böyle bir imkan ve fırsatın hakkı verilmezse sorumluluk çok büyük olacak, üzerlerine düştüğü halde ikmal seferberliğine katılmayanların başka ibadet ve hizmetleri kendilerini kurtaramayacaktır.

27.04.2014Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: