HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


İmam Hatiplerin yoldaş, kardeş ve hizmet anlayışı

Daha önceki bir yazımda ifade ettiğim gibi "sahih İslam'ı benimseyen; bunu yaşamayı, yaşatmayı ve yaymayı gaye edinen" bütün müminler "İmam Hatiplerin hem kardeşleri hem de yoldaşlarıdır." İslam dairesinden çıkmamakla beraber sahih islam'ın dışında kalanlar ise "din kardeşleridir", "ama yoldaşlar" değildir.

İmam Hatipler (Bu adı taşıyan okullardan mezun olanlar) ırkçı ve kavmiyetçi değil, ümmetçidirler. Elbette akrabaya, komşuya, aynı kaderi paylaşmış olan insanlara, eşe ve dosta karşı İslam'ın müminlere yüklediği farklı vazifeler vardır ve bu sebeple aynı dili konuşan, aynı kaderi paylaşmış olan, aynı coğrafyada yaşayan müminleri daha fazla sevmek, İslam'a hizmet yarışında onların birinci gelmeleri için çaba göstermek (eğer buna milliyetçilik demek caiz ise bu manada bir milliyetçilik) İslam'a aykırı değildir. Ama milliyetçilik deyince anlaşılan manadaki yapı ümmet birliğine ve "müminlerin kardeşliğine" ters düşer ve bu sebeple İmam Hatipler kavmiyetçi değil, ümmetçidirler.

İmam Hatipler hizmet yarışına taliptirler, ama tekçi ve tekelci değildirler. Onlar "İslami hizmeti ancak İmam Hatipler yapar, başkalarına itibar etmeyin" demezler. Onların, Hz. Peygamber'den başka "tek ve eşsiz" bir imamları, lideri, önderleri yoktur. Allah Resulü'nün (s.a.) izinden giden, O'nu ve örnek ashabını rehber edinen, ilmi, fazileti ve hizmeti ile temayüz etmiş bulunan bütün alimlere, İslam büyüklerine sevgi ve saygıları vardır; her çiçekten bal alan arı misali her alimden istifade eder, dağarcıklarını doldurur, erdem karnelerini tekmile gayret ederler.

İmam Hatipler, farklı okullarda okumuş, farklı üstadlardan feyiz almış veya ilimden ve irfandan mahrum kalmış insanlara tepeden bakmaz, onları dışlamaz, ayrımcılık yapmazlar. "Allah madem ki bize bu büyük nimeti lütfetmiş, bunun şükrü paylaşmaktır" anlayışı içinde ilmi ve değerleri paylaşmak ve yaygınlaştırmak için kucaklarını alabildiğine açarlar.

Yukarıdaki paragrafların son kelimelerini "yapmalıdırlar, etmelidirler" anlamında söylüyorum; hedefimiz budur ve inşaallah camia olarak bu hedefe ulaşacağız.

İşte bu hedefe ulaştığımızda ülkemizde ve dünyamızda "İslam'ın hâdimleri" olmaya en layık olan camia İmam Hatipler olacaktır. Bir hesaba göre yüz, diğerine göre 63. yılları mübarek olsun!

19.01.2014


(Site Editörünün Notu: Bu makalenin grafik versiyonu da bulunmaktadır, buradaki resime tıklayarak indirebilirsiniz:)Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: