HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Pırıl pırıl gençlerle camileri korumak

Muhalefet sözcüleri böyle diyorlar. "Pırıl pırıl gençler" ise ODTÜ'de ve Gezi ile sonrasında ortalığı savaş alanına çeviren, şiddet yoluyla iktidarı değiştirmeyi hedefleyen -veya bu niyette olanların kullandığı- gençler. Koruyacakları camiler de Dolmabahçe'deki cami ile ODTÜ arazisinden (devlet arazisinden) geçen yol civarında yapılması planlanan cami ve bu vesile ile Başbakan'ın "Biz gerekirse yol için cami de yıkarız" ifadesidir.

Mevcut iktidarın pek çok caminin yapılmasına vesile olduğunu herkes biliyor da, şu ana kadar yol için bile olsa cami yıktığı oldukça nadirdir. Diyelim yol için gerekli oldu da cami yıktı, tıpkı kestiği ve söktüğü ağaçların yerine on mislini diktiği gibi yıkacağı caminin yerine de daha iyisini yapacağında şüphe yok.

Peki bu muhalif siyasetçilerin cami ile ve cami korumakla ilgileri nedir?

CHP'nin geçmişini karıştırmıyorum, bugünküleri eskilerin yaptıklarından sorumlu tutmuyorum, ama yenilerin de öyle cami imarı ile pek ilgilendikleri yoktur; bunu herkes görüyor ve biliyor.

Bu vesile ile Kur'an'a göre "camileri imar etmek ve korumak" ne demektir sorusuna kısa bir cevap vereyim:

"Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." (Tevbe:9/18)

Bu âyet de birçok benzerlerinde değişik vesilelerle ve farklı üslûplarla ortaya konan iman-amel arasında güçlü bir ilişki bulunduğu fikriyle ve davranışlarda sırf Allah'ın hoşnutluğunu gözetmenin önemli olduğu ilkesiyle örtüşmektedir. Bütün bu anlatımların ortak noktası şudur: Aklî ölçülere ve geleneklere göre ne kadar yararlı ve önemli sayılırsa sayılsın, bir işin Allah katında değer kazanmasının ön koşulu, Allah'a ortak koşmamak ve O'nun hoşnutluğunu kazanma iradesine sahip olmaktır.

Burada "imar etme" ile mescidlerin maddî anlamdaki imarının yani inşası, onarımı ve bakımının mı yoksa mânevî yönden ayakta tutulması için gerekli işlerin yapılmasının mı kastedildiği üzerinde durulmuştur. Âyet her iki mânaya açık durmakla beraber, mescidlere gereken ilgiyi gösterme, Rasûlullah'ın uygulamaları ışığında caminin fonksiyonlarını belirleyip bunları canlı tutma, özellikle Allah'a kulluk ve İslâm kardeşliğinin pekiştirilmesi amacına dönük faaliyetlerle mescidleri ihya etme anlamı daha güçlü bulunmuştur.

Eğer muhalefet, pırıl pırıl gençleriyle bunu yapacaksa onlara canu gönülden müteşekkir olur, alınlarından öperiz.

25.10.2013Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: