HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Tahammülsüzler ve çıkarcılar koalisyonu

Dışarıda Türkiye'yi sevenler ve bu ülkenin iyiliğini isteyenlerin hayran olduğu, içeride yıllarca bu milletin değerlerine yabancılaşmış yöneticilerden çekmediği kalmayan büyük halk kitlesinin aile ferdi gibi kabullenip gece gündüz dua ettiği Recep Tayyib Erdoğan ile onun mesai arkadaşları ve son günlerde özellikle Ahmed Davudoğlu ile Hakan Fidan karşısında bir cephe oluşturan, iç ve dış desteklerle bu üçlüyü yıpratmak ve iktidardan düşürmek için plan üzerine plan kuranların saiki ve maksadı nedir?

Aslında iç ve dış muhalifleri birlikte düşündüğümüzde hem saikler hem de maksatlar farklıdır; ama bunları tek cephede toplayan amil ortak nefret ve mutlak muhalefettir.

ABD'nin Ortadoğu politikasının merkezinde İsrail'in güvenliği ve bu amaç ile de yakın ilişkisi sebebiyle İslamlaşma karşıtlığı var. İslamlaşmanın bir hedefi de "Uyduruk ulus devletler halinde bölünmüş İslam ümmetinin, İslam temelinde birleşerek sömürgecilere karşı bir güç dengesi oluşturmasıdır". Bu hedef ümmet için bir Allah emri, bir ibadet, İslam düşmanları için ise büyük bir tehdit ve tehlikedir.

Zayıf İslam topluluklarını etkileri altına alarak soyan, sömüren, kendi çıkarları için kullanan diğer Batı ülkeleri de Türkiye'nin önderliğinde sömürüye dur diyecek bir gücün, bir birliğin oluşmasına kesin olarak karşıdırlar.

İçeride bu ülkeyi yıllarca silahlı kuvvetleri arkalarına alarak ve baskı kurarak yöneten, her istediklerini yapan, ideolojik ve dini muhalefete nefes aldırmayan, başını kaldıranı ezen, sesini çıkaranı boğan, ülkenin servetini aralarında paylaşan bir azınlık, "Artık yeter, söz milletindir" diyerek en azından oyları ile kendi insanlarına ve değerlerine sahip çıkan büyük kitleye tahammül edemiyorlar. Onlar İslam'a ancak ortalıkta görünmemek şartıyla tahammül ediyorlardı; hak ve hürriyetler genişletilip İslam, Müslümanların şahsında hemen her yerde görünür hale gelince, gerektiğinde sarıldıkları ve meşruiyet kaynağı olarak kullandıkları bütün kuralları bir yana bırakarak yıkıcı muhalefet yoluna girdiler.

Tepe tepe kullandıkları ama uygulamadıkları bir demokrasileri vardı; tahammül edemedikleri kitlenin siyasi temsilcileri bu aleti de onların elinden alıp daha kamil manada uygulama yoluna girince yeni yeni demokrasiler uydurmaya, bu defa da bu uyduruk (bazen hayali) demokrasileri kullanmaya başladılar. Bu nasıl demokrasi ise içinde yalan dolandan başka "şiddet kullanarak iktidarı devirme hedefi" bile var!

Şimdi sıralamaya çalıştığım saik ve maksatların bir özetini dinlemek için bu yalan dolan ve şiddete hedef edinilen üçlüden birine, Sayın Ahmed Davudoğlu'na kulak verelim.
Son demokratikleşme paketi ve birçok özgürlükçü adımlarla halkına, milletine güvenen, onunla yola çıkmaya ahdetmiş bir siyaset anlayışının hakim olduğunu anlatan Davudoğlu, Konya'dan şöyle sesleniyor:
« …Eski Türkiye demek, kendi sınırları dışında hiçbir meseleyle ilgilenmeyen Türkiye demektir. Dış politika dendiğinde birkaç meseleye indirgenmiş dış politika konusuyla ilgilenen, onlarda da sadece defansif olan Türkiye demektir. Kıbrıs gibi Ermeni meselesi gibi defansif olan, kendi alanında kalan Türkiye demektir. Pasifliği, edilgenliği rasyonel dış politika zannedenlerin ülkesi demektir. Yeni Türkiye, halkıyla kenetlenmiş siyasi kadroların, AK Parti kadrolarının yaptığı gibi halkıyla kenetlendikçe, o halktan destek aldıkça hep ileriye bakan Türkiye demek. Eski Türkiye en ufak sanayi ihtiyacını bile dışarıdan sağlayan Türkiye idi. Şimdi kendi tankını, topunu, inşallah kısa zamanda kendi uçağını yapacak büyük Türkiye var… »

Ey bu ülkenin öz çocukları, kafanız karışmasın, insanlarınıza ve değerlerinize sahip çıkın!

20.10.2013Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: