HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


İslam değişir mi?

Hem müslümanlıktan vazgeçmeyen hem de -kendi anlayışı dışında- bir müslümanlık anlayışı ile başı hoş olmayan, kendi İslam'ından başkasını beğenmeyenler, başka İslam anlayışlarının yanlış ve değişmesi gerekli olduğunu bir şekilde dile getirenler eksik olmuyor.

Oldukça erken dönemlerde, çeşitli amillere bağlı olarak düşünce ve inanç mezhepleri ortaya çıkmış, meşhur olan bir sayıya göre bu "yetmiş üç" mezhebin her biri, "hak, doğru, isabetli, kurtarıcı…" olma vasfını kendi mezhebinde görmüş, diğerlerini "batıl sapkın, değişmesi gerekli" bulmuştur.

Bugün yeryüzünde yaşayan birbuçuk milyardan fazla müslümanın kahir çoğunluğu (yaklaşık 200 milyonu hariç) ehl-i sünnet adı altında toplanan, "birbirini batıl ve sapkın görmeyen" gruplardan oluşuyor. İşte bu "ehl-i sünnet" İslam anlayışı ve yorumunun temel ilkeleri (bunları ehl-i sünnet yapan ve diğerlerinden ayıran inançlar, ilkeler, kurallar, metodoloji) değişmez. Değişecek olan bir şey varsa o da, belli tarih ve coğrafyalarda ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak ortaya konacak olan "kuralların uygulama" formülleri, ictihadlar, yorumlar, dil ve üslubdur.

İnanç alanında İslam iman esaslarının, çağın bilim ve felsefesi göz önüne alınarak çağı yaşayan insanlara açıklanması, ispat gerektiren konularda eskimiş ispat delilleri yerine yenilerinin bulunup kullanılması gibi değişiklikler olabilir.

Amel (fıkıh, dini hayata uygulama) konusunda ise eski ve ihtiyaca cevap veren ictihadların yeni bir dil ile açıklanması, yeni meselelerin ise yeni ictihadlarla hükme ve çözüme kavuşturulması sözkonusu olabilir.

İctihad, İslam'ı kuşa çevirmek veya herkesin kendine göre bir İslam icad etmesi mana ve mahiyetinde olamaz; çünkü hem temel kaynaklar değişmez, hem de ortak usul kullanılacaktır.

Durum bundan ibaret olunca "müslümanlığı tamamlanamamış" bazı kimselerin başka din, kültür ve düşüncelerden aktarmalar yaparak, bu aktarmaları İslam'a ekleyerek veya İslam'daki ile değiştirerek ortaya koyacağı "değiştirme teklifleri" öteden beri "müslümanların öfkelerini celbetmek"ten başka bir işe yaramamıştır ve yaramaz.

Bu dünya hayatında kimse müslüman olmaya mecbur değildir, otoriteler de insanları bir dine sokmaya veya dinden çıkmaya zorlayamazlar; ama bir kimse kendi hür iradesiyle müslüman olacaksa herşeyden önce kendini değiştirmeye karar verme dışında seçeneği olamaz.

26.05.2013Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: