HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Haksızlık yoksulluk yolsuzluk

Öteden beri devam edip gelen ve hemen hiçbir zaman kökü kazınamayan bu üç kötü vakıadan şikayet edenlerin siyasi kanadına diyeceklerim var:

Haksızlığın çaresi hak ve adaleti gerçekleştirecek bir hukukun hakim olmasıdır.

Yoksulluğun çaresi zenginlerin elindekini alıp devleti patron yapmak, sonra bal tutanların parmak yalaması, halkın ise bir lokma bir hırka ile yetinmeye mahkum edilmesi değildir. Vahşi kapitalistlerin açgözlülüğüne mahkum olmayan, insanca üretimi hürriyet içinde gerçekleştiren, iş bilen ve ahlaklı müteşebbisler yoluyla ihtiyacı karşılayacak kadar üretim yapmak, bu üretimden herkesin, insanca yaşayacağı kadarına sahip olmasını sağlamak, bunun ötesindeki zenginliği ve fazlaya sahip olmayı meşru saymaktır.

Yolsuzluğun çaresi ahlak eğitimidir. Yolsuzluğun gerçekleşebilmesi için bu zincire dahil olan şahısların vicdansız, hain, yalancı, iki yüzlü, kamu yararına kendi haksız menfaatini tercih edenler… yani ahlaksız olmaları gerekir. Bu olumsuz vasıflara sahip olmayan kimse yolsuzluk yapamaz.

Siyasiler muhalefette iken iktidarda olanları yolsuzlukla, adaletsizlikle, hukuksuzlukla suçlar dururlar; bunu yaparken '2012 böyle geçti' diyerek koca bir yılın yekün hanesini böyle kapatmak siyaseten işe yarar mı, bilmiyorum, ama bana göre söyleyenin inandırıcılığını zedeliyor. Asıl önemlisi ise şudur: Ben, mevcut iktidarın temsilcilerinin beceriksiz ve ahlaksız, iktidara gelmek için çırpınan muhaliflerin ise becerikli ve ahlaklı olduklarına nasıl inanacağım?

Cevabı yine ben vereyim:

Muhalif siyasetçi ölçülü konuşacak, yalan söylemeyecek, iftira etmeyecek, küfretmeyecek, ortaya inandırıcı projeler koyacak, sicili temiz olacak, ülke ve toplum menfaati söz konusu olunca iktidar kavgasını bırakacak, bu menfaatin gerçekleşmesi için çalışacak (gerekirse iktidarla işbirliği yapacak).

Eğer muhalif siyasetçilerde bu ahlak ve davranışı, bu güzel vasıfları görmezsem şöyle demem haklı ve mantıklı olur:

Haksızlık, yoksulluk ve yolsuzluk üç büyük kötülüktür, bunlarla mücadele etmek her akıl ve vicdan sahibi insanın vazifesidir; ama 'bu iktidarla olmuyorsa' 'bu muhalefetle hiç olmaz'.

03.01.2013Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: