HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Rusya'da zorunlu (din eğitimi)

Dinin kültürü, ahlakın bilgisi dersi "Türkçe, Türk edebiyatı, Türkiye tarihi" gibi aslında yalnızca Türkleri ilgilendiren dersler gibidir; bu ülkede yaşayan insanlar, kendi dinleri, ana dilleri, alt kültürleri ne olursa olsun çoğunluğun dili (hem de resmi dili), tarihi ve edebiyatı hakkında, çoğunluk da onlarınkine dair bilgi sahibi olacaklar ki -birlik olmasa bile- beraberlik olabilsin, beraber yaşamak durumunda olanlar birbirlerini tanısın, özellik ve hassasiyetlerine vakıf olsunlar.

Önceki tecrübede ayrıca seçmeli din öğretim ve eğitimi bulunmadığı için zorunlu dersin müfredatına "sureleri ezberlemek" gibi bazı fazlalıklar konmuş idi, şimdiki müfredatta bunlar yok, maksada uygun başka değişiklikler de yapıldı ve yapılabilir.

Zorunlu din kültürü dersinde öğretmenlerin hatalı davranışları yüzünden "dinden soğumak gibi" bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmış olabilir, ama daha çok ve daha yaygın olarak güzel sonuçların elde edildiğinde şüphe yoktur.

İnsanların beraber yaşadıkları bir toplumda birbirinin dinini ve kültürünü bilmesinin faydalı, hatta zaruri olduğunun Rusya da farkına varmış ve bu konuda bir zorunlu ders koymuş. 8 Eylül 2012 tarihli gazetelerde yer alan haberi şöyle:

"Rusya'da 2012-2013 eğitim yılında, 4. sınıf ve üstü öğrencileri için din ve ahlak dersi zorunlu hale geldi. Bununla çeşitli din ve etnik mensubunun bir arada yaşadığı ülkede, ortak dini ve ahlaki değerlerin kazandırılması planlanıyor. Öğrenciler; Ortodoks Hıristiyanlığı, İslamiyet, Musevilik gibi semavi dinlerin yanısıra Budizm, dünya dinleri kültürü ve ahlak etiği derslerinden birini tercih edebilecek."

Haberde detay bulunmamakla beraber bir çeşit "zorunlu-seçmeli" ders olduğu anlaşılıyor; öğrenci mutlaka din ve ahlak dersi alacak, ama dersin bir ortak bir de çeşitli kısımları olacak, çeşitli kısımlarda birini seçme imkanı bulunacak.

"Her şeyin ilmi cehlinden yeğdir" demişler: "Bilmek, bilmemekten iyidir. Bazı şeyleri bilmek ise yalnızca iyi değil, ayrıca zorunludur."

14.12.2012Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: