HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Din kültürü ahlak bilgisi

1970'li yıllarda orta öğretime 'İslam Ahlakı' dersi konmak istendi, ama buna şiddetli itirazlar geldiği için İslam kelimesi kaldırıldı ve zorunlu ahlak dersi kondu. Saint Joseph Fransız erkek lisesinde birkaç yıl bu dersi okuttum. İlk girdiğim sınıf 11. Fen sınıfı idi. Bu sınıfta silahlı çatışmalara giren militanlar bile vardı. Bir Fransız hocayı dövmüş, hastanelik etmiş ve okuldan ayrılmasını sağlamışlar; tabii bunları dersi kabul ettikten ve bir süre de okuttuktan sonra öğrendim. Sınıfta gergin bir hava vardı, işaretleriyle tahtaya bakmamı istiyorlardı, baktım, uzunca tahtanın alt köşesinden başlayıp üst köşesinde biten yazı şöyleydi: 'ahlak istemezüüüüüük!!!'

Zor bir durumla karşı karşıya olduğumu anladım, kürsüden aşağıya indim, ilk sırada oturan bir öğrencinin omuzuna elimi koydum, 'tahtadaki ders konusu üzerine sizinle biraz konuşabilir miyiz' dedim. Kabul etti ve 'arkadaşlarımızın istemeyiz dedikleri ahlak nedir?' sorusuyla derse başladık. O derste açıkça 'sizi de kaçırmaya niyet etmiştik, ama vazgeçtik, nasıl olsa biri gelecek, siz devam edin' dediler. Ders kitabını ve müfredatı o sınıfta uygulamadım, her derste, bir öncesinde beraber seçtiğimiz bir konuyu serbest olarak işledik: Konuştuk, tartıştık, öğrendik.

Sonra bu ders kaldırıldı, 12 Eyül'den sonra komünizm korkusuyla zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersi kondu. Bu ders konmadan önce de çok tartışıldı, laikliği ihlal ile komünizm tehlikesini önleme ikilemi arasında gidip gelen askerler hem isim hem de içerik yönünden laikliğe aykırı olmayacak bir şekil vererek bu dersi zorunlu hale getirdiler. Maksat genel olarak dinler ve ahlak, halkının kahir çoğunluğu müslüman olan bir ülkede tabii olarak daha ziyade İslam hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları ve tabii biraz da komünist ve anarşist değil de dindar olmalarını sağlamak olsa gerek.

Şimdi seçmeli din, Kur'an ve Peygamberimizin hayatı dersleri kondu. Bunları seçenlere dinin yalnızca bilgisi değil, eğitimi de verilecek. Seçme kişilerin iradesine bırakıldığı için laiklik ve din özgürlüğüne aykırılık iddiası da söz konusu olamayacak. Peki bunun yanında din eğitimi değil de genelde dinler, özelde (biraz daha fazla olarak) İslam ve ahlak hakkında bilgi veren bir zorunlu derse ihtiyaç var mıdır, konsa laikliğe ve din özgürlüğüne aykırı olur mu?

Bu sorunun bana göre cevabını yarın yazayım.

13.12.2012Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: