HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Sözün gittiği yere bakmak

Başlıktan maksadım, maksadınız ne olursa olsun söylediğiniz bir sözün etkisinin ne olacağı, muhataplar tarafından nereye çekileceği (hangi maksada götürüleceği, neye dayanak ve destek kılınacağı) konusuna dikkat çekmektir.

İslam'dan yana olduğunu bildiğimiz birisi bakın ne diyor:

"Hıristiyanlık, sadece bir kategori olabilir ama İslâm, kategorilerden bir kategori değildir: Bütün kategorilerin kaynağı, şemsiyesi; hayatın her alanını kuşatan ve ışıtan yegâne gökkubbesi'dir. O yüzden, "din dersi", "din eğitimi" gibi nitelemeler yanlıştır ve zihin kaymasının işaretidir. Yine İmam Hatip Liseleri de, din eğitimi veren kurumlar değildir."

Bu paragrafın "gükkubbesidir". Kelimesine kadar olan kısmı doğru. Bundan sonraki kısma gelince "maksadı doğru, ama sözün gittiği yer, doğuracağı sonuç ve birinci kısma hizmet etkisi problemli, hatta zararlı.

Kamili, mükemmeli tasavvur etmek ve anlatmak güzeldir; ama mevcut şartlarda ona nasıl gidileceği, nasıl ulaşılacağı da aynı önem ve ölçüde fikir adamının çilesi ve konusu olmalıdır.

İslam'ı ülkemizde ve hayatımızda "hayatın her alanını kuşatan ve ışıtan gök kubbesi" haline getirmenin yolu "zorunlu din dersini ve İmam Hatip Okullarını" kaldırmak mıdır ki, "Din dersleri kaldırılmadığı sürece, ayağa kalkamayız" deniyor!

"Amaca ulaşmanın -mevcut şartlarda- yolu, yöntemi, araçları nedir?" şeklindeki can alıcı soruya cevap yazmadan, yalnızca hedefi göstermek ve başkalarının o hedefe götürdüğüne/götüreceğine inandığı araçlara "adeta savaş açarak" hedef düşmanlarıyla paralel çizgiye düşmek neyin nesi oluyor?

"İmam Hatip Liseleri de, din eğitimi veren kurumlar değildir." Diyor.

İmam Hatip Okullarında öğrencilik, öğretmenlik yaptın mı, bir öğrencinin velisi oldun mu, altmış yıllık bir tecrübenin dağ misali sonuçları hakkında elinde kaç araştırma var, "1951 yılında bu okullar açılmasaydı, din dersleri olmasaydı hedefe daha çabuk veya daha iyi ulaşırdık" şeklinde bir kanaat sahibi isen "ne ile, nasıl, bu okullar ve derslerin ne zararı olmuş" sorularına cevap vermen gerekmez mi?

Sen zannediyor musun ki, bu okullarda okumuş Müslümanlar "İslam'ın hayatı kuşatıcı bir din olduğundan gafiller, dini bir kategori olarak kabullenmişler ve hayatlarından memnunlar, mevcut durumu meşrulaştırmak ve devamlı hale getirme misyonunu üstlenmişler". Eğer böyle bir inanç, zan, iddia içinde isen tövbe etmeni tavsiye ederim.

Gelecek yazıda yine İslam'dan yana olduğunu bildiğim bir başka yazarın şu cümleleri de ihtiva eden yazısı üzerinde duracağım:

"Ayrıca iyi bir ahlak kodu oturtulmadan yapılacak olan din eğitiminin sakıncalarını şimdiye kadar çok yaşadık. Din eğitiminde özden ziyade şeklin ön plana çıktığı resmi yaklaşımlar, dini dindarların arasında bile bir çatışma kaynağı haline getirebilir."

26 Şubat 2012 PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: