HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Hollanda soruları (2)

"Hollanda'da yaşayan (yani yabancı memlekette) bir kişi, içerisinde her türlü ürün satılan yani domuz eti ve içki de dahil, sahibi müslüman olmayan bir markette işçi olarak çalışabilir mi? Kazancı helal olur mu?"

Hz. Ömer halife iken gayr-i müslim ülkelerin tacirleri İslam ülkesindeki gayr-i Müslümlere satmak üzere domuz, şarap gibi Müslümanlara haram olan nesneleri de getiriyorlardı. Müslüman tacirleri onlara mal götürürken (ihraç ederken) yüzde on vergi (uşûr) alıyorladı. Hz. Ömer "Biz de onlardan aynı oranda vergi alalım" diye karar verdi. Lakin malların içinde haram olanlar da bulunduğu için bu malların vergisi ayınlarından (mal olarak) alınmadı, Halife'nin tensibi ile mallar gayr-i Müslümlere sattırıldı ve vergi bedelinden alındı.

Bu uygulama da gösteriyor ki, Müslümanların gayr-i Müslimlere de domuz, şarap vb. lerini satmaları caiz değildir.

Eğer bu mağazalarda çalışan Müslümanlar haram olan malları insanlara sunma, tartıp satma gibi işleri yapıyorlarsa buralarda ancak zaruret halinde; yani geçimlerini sağlayacak başka bir iş buluncaya kadar çalışabilirler.

"Bu sorum vekil haccıyla alakalı. (...) aracılığıyla (gerçi başkalarının yaptığını da duydum) hacca gidemeyenlerin yerine 600 euro karşılığı hac yaptırılıyor. Vazifeler orada öğrenciler tutulup ya da buradan görevli gidenlere yaptırılıyormuş. Buradan normal gidenlerin karşılığı 2400 euro. Bu doğru mu? Kaynağı nedir?"

Meşru bir mazereti sebebiyle haccı veya umreyi bizzat yapamayacak olan hayattaki bir mümin ile vefat etmiş mümin namına (bunlara vekaleten, bunların yerine) hac ve umre yapmak caizdir. Vekil olarak hac yapacak şahsın daha önce hac vazifesini ifa etmiş olması gerekir. Vekaleten hac yapacak şahsın, müvekkilinin yaşadığı/oturduğu yerden yola çıkması şart değildir. Vekilin masraflarının karşılanması gerekir. Bunun dışında vekile bir şey verilecekse bunun pazarlık yoluyla ve ücret olarak verilmesi caiz olmaz; hediye ve bağış şeklinde bir şeyler verilebilir.

"İslam geldikten sonraki Ehli kitabın (dolayısıyla bugün yaşayan gayr-i müslimlerin) ahiret durumu nasıl olacak? Onların da iyileri ve kötüleri var".

Allah'a şirk koşan, ahirete inanmayan bununla birlikte insanlara kötülük eden, kul hakkına tecavüz eden kimseler ahirette cennetten mahrum olurlar.

İslam ve Son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.) hakkında doğru bilgi edindiği veya bunu edinebilecek durumda olduğu halde İslam'a iman etmeyen kimseler de cennetten mahrum olacaklardır.

İslam'a iman etmediği halde evrensel ahlaka uygun yaşayan, insanlara iyilik eden kimseler cennetten mahrum olsalar da bu iyiliklerinin bir şekilde karşılığını bulacaklardır.

26 Ocak 2012 PerşembeBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: