HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


İki hayırlı toplantı

Geçtiğimiz Cuma günü akşamı "Siret Araştırmaları Merkezi"nin tertip ettiği sîret sohbetlerinin ikincisine katıldım ve Hakanî Mehmed Bey'in manzum Hilye'si ile bu eser üzerine yaptığım bugünkü dilde manzum tercüme çalışması sohbet konumuz oldu. Eyüp'te, merhum Zekâi Dede'nin aslına uygun olarak yeniden yapılmış bulunan konağında (Şimdi merkez'in binası olmuş) yaptığımız sohbete kaliteli bir katılım oldu. Bu sohbetlerin yeni konuşmacılarla devam edeceği müjdesini de okuyucularıma iletiyorum.

Muhammed Emin Yıldırım Hoca ve mesai arkadaşlarının sîret araştırmaları için bir merkez kurmaları, Efendimiz (s.a.) i bütün yönleriyle ümmete tanıtmayı ve hayatımız ile "En Büyük Örneğin" hayatı arasında uyum sağlamayı hedefleyen bu çalışma her türlü takdirin üstündedir; kuran ve destekleyenlerden Allah razı olsun.

Merkez bir de "Sîret Yayınları" faaliyeti içine girmiş. Bana hediye ettikleri iki kitabı da burada kısaca tanıtmam gerekiyor.

M.E. Yıldırım'ın hazırladığı "Hz. Peygamber'in (s.a.) Albümü" isimli kitap bu muhtevası ve şekliyle "ilk eser" vasfını taşıyor. 472 sayfa ve altı bölümden oluşan kitapta Peygamberimiz (s.a.)in anne, baba, dede ve nineleri ile kendisi, çocukları, eşleri, akrabası ve bir demet kutlu ashabı soy kütükleri ve özellikleriyle tanıtılıyor. Kitabın kâğıdından baskısına kadar gösterilen titizlik de muhteva ile örtüşür kalitede.

İkinci, kitabın adı "Siyer Atlası", yazarı Sami b. Abdullah el-Mağlûs, M.E. Yıldırım kitabın Türkçe neşrinde büyük emek sahibi. Büyük kıta 438 sayfa tutan bu eser de Peygamber (s.a.) Efendimiz'in hayatını resimler, haritalar, cetvel ve çizelgeler ile canlandırarak anlatıyor.

Bu neşriyat ve sohbet serisi dışında daha birçok güzel faaliyete yuvalık eden Merkez'in hayırlı ve devamlı olmasını diliyorum.

Dün sabah da MÜSİAD'ın istişare toplantısına katıldım. Bir milletvekilimizin de ifade ettiği gibi yöneticilerin yollarına ışık tutan birçok raporun ve çalışmanın altına imza atmış bulunan MÜSİAD'ın topnatıda dağıttığı 416 büyük sayfadan oluşan "Yükselen Değer Türkiye- Araştırma Raporları", ülkemizin seçkin ilim adamlarına hazırlattırılmış araştırma-inceleme yazılarını ihtiva ediyor. Kitabın bölümleri de şöyle: Uluslararası ilişkiler/Dış politika, ekonomi ve ticaret, kültür.

Değerli başkan Ömer Cihad Vardan'ın açış konuşmasından öğrendiğimize göre MÜSİAD, göksümüzü kabartacak, ümidimizi arttıracak çok önemli ve geniş hudutlu faaliyetler gerçekleştirmiş bulunuyorlar.

MÜSİAD kurulduğunda mensuplarının iş ve faaliyet alanlarına yönelik faaliyetlerin yanında ülkede "üç y" formülüyle ifade ettikleri üç probleme el atmayı karar altına almışlar: Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar.

Bu toplantıda bu kararın altı yeniden çizildi. Ülkemizin zenginlerinin belli değerlere bağlı bulunan bir gurubunun kurdukları bir büyük derneğin "yoksullukla mücadeleyi" problem edinmeleri bana önemli ve mutluluk verici gelmiştir.

Bu derneğimize de hayırlı çalışmalarında başarılar diliyor, gayret sahiplerini tebrik ediyorum.

28.11.2010Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: