HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Siyasi simge değilmiş

Laikliği dindarlar için değil de yalnızca dinsizler için hürriyet olarak anlayanlar, böyle uygulamak isteyenler yıllardan beri başını örten genç kızların baskı altında olduklarını veya siyasi bir aidiyetin simgesi olarak başarını örttüklerini, hatta bir kısmının aldığı yevmiye sebebiyle türban taktığını iddia ediyorlardı. Bir başka iddiaları da başörtüsünün kadınları topluma katılmak ve topluma yönelik vazifelerini yapmak bakımından engellendiği ve toplumda "örtünen-örtünmeyen" ayrışmasına yol açtığı şeklinde idi.

Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD), Metropoll'e yaptırdığı araştırmada 26 şehirde 'başını örten kadın', 'başı açık kadın', 'eşi başörtülü erkek' ve 'eşinin başı açık olan erkek' toplam 3 bin 52 kişiyle görüşüldü. Aşağıda önemli kısımlarını aktaracağım araştırma sonuçları, yukarıda sıraladığım "ideolojik bağnazlık kaynaklı" iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyuyor:

-Başörtülülerin yüzde 93'ü inançları gereği örtündüklerini ifade ediyorlar. Başı kapalı-açık kadınlar ve erkeklerin yüzde 85'i de kadınların inançları gereği örtündüğüne inandıklarını söylüyorlar. Başörtüsü- nü siyasi sembol olarak görenlerin oranı ise yüzde 1'de kalıyor.

-Başı açık kadınların yüzde 76'sı kadınların başörtüsü nedeniyle eğitime devam edememelerine üzüldüğünü, yüzde 87'si ise başörtülü kadınların kariyer sahibi olmasından rahatsızlık duymayacağını ifade ediyorlar.. Eşlerinin başı açık olan erkeklerin yüzde 86'sı da başörtülü kadınların kariyer sahibi olmasından rahatsızlık duymayacaklarını, yüzde 70'i de başörtülü kadınların eğitimlerini bırakmak zorunda kalmalarına üzüleceklerini beyan etmişler.

-"Başörtüsü ve meslek arasında tercih yapmak zorunda kalsanız, hangisini tercih edersiniz?" sorusuna başörtülü kadınların yüzde 75'i "Başörtüsü" cevabını vermiş. Başörtülü kadınların yüzde 94'ü de başı açık arkadaşları örtünmeye zorlamak gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirmişler.

-"Başı açık kadının başı kapalı kadınla problemi yok, başı kapalının da başı açık olanla. Birbirlerinden kız alabileceklerini, çocuklarını evlendirebileceklerini söylüyorlar.

-Araştırmaya göre başörtülü kadınlar daha çok kendi kararlarıyla başlarını örtmüşler, bu kadınların yüzde 96'sı, bu kararı verdiği günlere geri dönse yine de başlarını örteceklerini söylemiş.

Özel iş yerlerinde başörtülü kadınların çalışmasından dolayı herhangi bir rahatsızlık duymayacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 92.

Katılımcıların yüzde 73'ü, bazı özel iş yerlerinde uygulanan başörtüsü yasağını doğru bulmadığını kaydetmiş.

Başörtülüler ile kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin oranı yüzde 87.

Bu sonuçlara göre hürriyet ışığından rahatsız olan yarasalar ve yasakçılar müdahale etmez, ortalığı karıştırmazlarsa topluluk bu problemi kendi aralarında çözmüştür.

26.11.2010Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: