HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Müslüman, kadınına şiddet uygulayamaz

Yapılan sosyal araştırmalar bütün dünyada erkeklerin kadınlara şiddet uyguladıklarını gösteriyor. Ülkemizde bunun oranı üç kadında bir kadın imiş; yani üç kadından biri, erkeklerden çeşitli şekillerde şiddet görüyormuş.

Kadına fiske vurmamış, kadınlara iyi davranılmasını istemiş, 'kadınlarını dövenler iyileriniz değildir' demiş, "Onlar size Allah'ın emanetleridir, kadınlara iyi davranın, onlarla ilgili olarak Allah'tan korkun" buyurmuş bir Peygamber'in ümmeti olan Müslümanlar için bu oran "korkunçtur" ve "utanç vericidir".

Evine kocasının istemediği kimseleri alan, namusuna leke süren kadınların bile -başka türlü yola gelmemeleri halinde- vücutlarında iz bırakmayacak şekilde cezalandırılmalarına izin veren bir dinin mensupları, yemek tuzlu oldu, suyum gecikti -meşru da olsa- bir talepte bulundu diye (sudan bahanelerle) kadına söven, onu döven, yüzüne gözüne vuran, vücudunu morartan... kimseler günah işlemekte, Allah ve Resulü'ne itaatsizlik etmektedirler.

Namus cinayetlerine gelelim.

Namusa sürülecek lekenin en ileri boyutta olanı kocanın, karısını bir başka erkekle zina ederken yakalamasıdır. Bunu bir sahâbî Peygamberimiz'e (s.a.) soruyor; "öldürsem beni kısas ediyorsunuz, dokunmasam tahammül edemem, ne yapacağım?" diyor. Bunun üzerine mülâane ayeti geliyor. Bu ayete göre karısına zina isnad eden ama bunu yeterli şahitlerle veya itiraf ile ispat edemeyen koca mahkemeye müracaat ediyor, hakim, "yalan söylüyorsam üzerime... laneti olsun" mealinde bir yemini taraflara beşer kere yaptırıyor, yemin sonunda eşleri ayırıyor.

Şu duruma göre İslam'da hukuk hakimiyeti var, herkes bizzat ihkak-ı hak edemiyor, hem hakim, hem de infaz memuru olamıyor. Uygulamaya bakınca ne görüyoruz? Bırakın zina halinde yakalamayı bir şüphe (bazen iftira) üzerine bile anlamadan dinlemeden çeşitli şiddetler, işkenceler ve cinayetler...

Bir başka sakatlık da namusun, iffetin yalnızca kadın üzerinden değerlendirilmesidir. Halbuki İslam'a göre kadın ve erkek eşit derecede iffetlerini korumak, zina yapmamak, karşı cinse kötü gözle bakmamak mecburiyetindedirler. Erkeğin zina yapması (ülkemizde biraz da övgü kokusu içeren çapkınlık) İslam'a göre namussuzluktur, ahlaksızlıktır, günahkârlıktır, fasıklıktır. Erkeğin zinasına en azından göz yummak, kadının ise zinası şöyle dursun bir erkekle biraz serbestçe konuşmuş olmasını cinayet sebebi saymak Müslümanlıkla bağdaşmaz.

Hep söylüyoruz ve söylenmiştir; İslam iki cihan saadeti vaad ediyor, ama sözünü tutana; hem Müslümanım diyen hem de İslam'ın sözünü dinlemeyenlere din ne yapsın?!

25.11.2010Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: