HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Kızların sünnet edilmesi yok

Bazı topluluklarda uygulanan bir adet var; genç kızların klitoris (bızır) adı verilen organlarını tamamen veya kısmen kesmek; buna kızların sünneti deniyor ve en azından Mısır Firavunları devrinden beri bazı yerlerde uygulandığı biliniyor .

Erkeğin sünnetinin etkisi hem temizlik hem de haz bakımından olumlu ve faydalı olduğu halde kızların "sünneti"nin hiçbir faydası yok, üstelik önemli zararları var ve âdeta -kızlar azmasın, iffetlerini korusunlar diye- onları sakat etmek, yaratılıştan mevcut ve önemli işlevleri bulunan bir organı yok etmek söz konusu.

İslam dışı toplulukların İslam'a mal ederek istismar ettikleri konulardan biri de bu "kızların sünneti" meselesidir. Kur'an'da, sahih ve açık ifadeli hadisler arasında, icmada ve kıyasta "İslami bir gereklilik olarak" yer almadığı halde bu operasyonu dine mal etmek haksızlıktır; savunmak da yersiz, hatta zararlı bir davranıştır.

Oğlum ürolog olduğu için aramızda bu konuyu yıllardır konuşmuşuzdur. Normal bir klitorisi kısmen veya tamamen kesmeyi tıp sakıncalı buluyor ve asla faydasından söz edilmiyor. Müslüman halk ise zaten genellikle bunu uygulamıyorlar. Günümüzde belki de yalnızca Mısır ve Sudan'da uygulamalar var.

Benim okumalarım sonunda ulaştığım kanaat şu idi: İslam'da, "kızların sünneti diye bir dini uygulama" yoktur, bunu öteden beri bazı topluluklar bir âdet olarak uygulamışlardır, Peygamber (s.a.) zamanında da halk, makbul bir âdet (mekrume) olarak bunu uygulamakta idi, Efendimiz bunu yapanlara "klitorisin faydalarını hatırlatarak aşırıya kaçmayın" tavsiyesinde bulundu.

İslam muhaliflerinin istismar ettikleri bazı konuları sırayla ele almaya niyet edince bu konuya yeniden eğildim. Çağdaş alimlerden Yusuf Kardâvî'nin sitesinde aynı kanaati paylaştığını ve bu işi din adına savunanların dayanaklarını çürüttüğünü gördüm.

Ayrıca 22-23/11/2006 yılında, el-Ezher üniversitesinin himayesinde dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerinden gelen birçok alimin ve uzmanın katıldığı bir ilmi toplantı yapıldığına muttali oldum. Bu toplantıda alınan kararların önemli maddeleri şöyledir:

1. Allah, erkek olsun kadın olsun insanı değerli ve dokunulmaz kılmıştır.

2. Kızların sünneti, Kur'an'a veya sahih sünnete dayanmadan bazı kimselerin, adete uyarak yaptıkları bir uygulamadır.

3. İslam insana madi veya manevi zarar vermeyi yasaklamıştır. Bu adetin kadınlara maddi ve psikolojik olarak önemli zararları vardır.

4. Toplantıya katılan heyet Müslümanlara, bu zararlı uygulamadan vaz geçmelerini, halkın bilgi ve şuur edinmesi için gayret edilmesini ve yönetimlerin de kanuni tedbirler almasını tavsiye eder.

Bu açıklamalardan şu sonuca varmış olmamız gerekiyor:

İslam kızların sünneti diye bir dini vazife getirmemiş, bunu tavsiye ve teşvik dahi etmemiş, eski fıkıhçılar da vacib, caiz, müstehab gibi farklı ictihadlar ileri sürmüşler, "İslami bir vazife" olduğu hükmünde birleşmemişlerdir. Şu halde "İslam'da kızların sünneti var, bu ise cinayettir, vahşettir..." şeklindeki ithamların İslam ile alakası yoktur.

26.08.2010Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: