HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Hakkı kötüye kullanmak

Milletvekillerinin denetim, teklif, bilgi almak gibi maksatlarla söz alma, konuşma hakları vardır. Siyasi partilerin de kanun tasarı ve teklifleri görüşülürken lehte ve aleyhte konuşma hakları mevcuttur. Ancak bütün bu haklar iyi niyetle, millet ve ülke yararına, bir iyiyi gerçekleştirmek veya bir kötüyü engellemek gibi maksatlarla verilmiştir.

Birkaç gündür Meclis'te Anayasa değişikliği teklif paketi görüşülüyor. Görülen manzara iç burkuyor, can sıkıyor, ülkenin hali ve geleceği konusunda insanın ümitlerini zayıflatıyor, zaten gergin olan ortamı geriyor ve yeni yetişenlere kötü örnek oluyor.

Evet yapılan bir konuşma, verilen bir önerge istenmeyen bir tasarı veya teklifi engellemeye yarasa buna bir diyecek olmaz; muhalefet hakkı yerinde kullanılmış olur. Ama görünen köy kılavuz istemediğine göre şu anda yapılanlar yalnızca geciktirmeye yarıyor, engellemiyor.

Geciktirme ne işe yarıyor?

Hiçbir işe yaramadığı gibi saniyesi milyonlara mal olan Meclis toplantılarını israf ediyor, milletin parasını çarçur ediyor, görülecek yüzlerce başka iş var, bunları geciktiriyor...

Bir milletvekili sırf muhalefeti ve fikirleri zabıtlara geçsin diye de konuşabilir; bu da meşrudur ve faydalıdır, ama gereksiz, faydasız, yalnızca engellemeye -ki, bunun da mümkün olmadığı besbelli- yönelik davranışları tasvip etmek mümkün değildir.

Bir de üslup ve davranış bozuklukları var ki, evlerinde dinleyen büyükler, neredeyse çocukları ve torunları başka odaya gönderme noktasına geliyorlar. Koca koca adamlar yerlerinden fırlıyorlar, konuşanların sözlerini kesiyorlar, hançerelerini yırtarcasına bağırıyorlar, başkanının kürsüsünün önüne gelerek fiilen onu yönlendirmeye kalkışıyorlar, birbirlerine ve başkana ağır sözler söylüyorlar...

Dostça uyarıyorum; bu davranışların sahiplerinin -aklı havada bazı partizanlar dışında- dinleyen ve seyredenlerden müspet not alması ve onlara itibar kazandırması mümkün ve muhtemel değildir.

İster muhalefet ister iktidar mensupları davranışlarına dikkat etmeli, konuşmalarını usule uygun yapmalı, bilinen bazı topluluklara mahsus ağız dalaşı, küfür ve kavgaları mutlaka terk etmelidirler. Eğer bu olmayacaksa Meclis müzakereleri canlı olarak yayınlanmamalı, çirkinlikler süzgeçten geçirildikten sonra kamuya aktarılmalıdır. Eğer bu mümkün olsa görürsünüz ki, çirkinlikler de azalacaktır; çünkü tribünler ortadan kalkacak, seyircisiz oyun tad vermeyecektir.

İktidar milletvekillerine tavsiyem, asla muhalefetin tahriklerine kapılmamaktır. Yanlışları düzeltmek, görüşleri dile getirmek, teklif ve tasarıları açıklayıp savunmak üzere konuşulmalı, konuşmalar Sayın Kuzu ve Sayın Üskül gibi sakin, edepli ve ikna etmeye yönelik bir üslupta olmalı, sesler yükselmemeli, hakarete yer verilmemeli, saldırılar cevapsız bırakılmalıdır.

Saldırıya cevap verilirse alacak borç kalmaz, verilmezse cevap vermeyen alacaklı kalır ve bunu seçim sandığının başında tahsil eder.

Milletin unutacağını sananlar hep aldanmışlardır.

22.04.2010Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: