HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Yalnız İmam Hatipleri engellemek için

Üniversiteye girişte eşit katsayı uygulanması üzerine tepkiler ve tartışmalar devam ediyor.

Maksatları İmam Hatip mezunlarının önünü kesmek olanlar, tıpkı "eğitim hakkında eşitliği sağlamak için yapılan anayasa değişikliğinde "Bunu yalnızca başörtüsü yasağını kaldırmak için yaptılar" dedikleri gibi, katsayı kararını da "Yalnızca İmam Hatipler için yaptılar" diyorlar, meslek liselerinin bundan fayda göremeyeceklerini iddia ediyorlar. İddiaları arasında şunlar da var:

1. Bu karar meslek liselerine devam eden gençlerin kendilerini mesleğe vermeleri ve iyi birer ara elemanı olarak yetişmeleri yerine üniversiteye gireceğim diye çaba sarf etmelerine sebep olacak.

2. Bu karar düz liseden mezun olanların eskiye nispetle daha çok sayıda açıkta kalması sonucunu doğuracak. İmam Hatibi bitirenler üniversiteye giremezlerse işleri hazır, hemen imam olurlar, düz lise mezunları ise iş bulamaz ve aynı zamanda üniversiteye de girememiş olurlar.

Bu iddialara tek tek cevap vermeden önce genel olarak mantığın sakatlığını (içine düştükleri çelişkiyi) ifade etmek istiyorum: "Bu karar yalnızca İmam Hatipler için alındı" demek, "Onlar için lehlerinde bir karar alınmasına asla rızamız yoktur, onların üniversitelere girmelerini istemiyoruz, bizim karşı çıkışımız yalnızca İmam Hatipleri engellemek içindir" demektir.

Meslek liselerinden veya hem mesleğe hem de yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan orta öğretim okullarından mezun olanların hangi mesleği seçmiş iseler o meslekte, olabildiğince yeterli bilgi ve beceri sahibi olmalarına kimsenin itirazı yoktur; bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır, ama bu okullara bir şekilde girmiş olsa da meslekte çalışmak istemeyen veya başta istese de sonradan başarılı olamayan öğrencileri mesleğe zorlamanın eğitimde ve insan haklarında yeri olamaz. Bu okullarda mesleğe ehil eleman yetiştirmek için gerekli tedbirler alınmalıdır, ama başka dallara kaymak isteyen ve orada başarılı olan öğrencilerin de önleri kesilmemelidir.

Düz lise mezunlarının, meslek lisesi mezunları aleyhine farklı katsayı uygulanarak -aslında yeterli olmadıkları halde rakiplerinin eli kolu bağlanarak- üniversiteye alınmalarını savunmanın mantığı varsa adaleti yoktur.

İmam Hatip mezunlarının, üniversiteye girmemeleri halinde işlerinin hazır olduğunu söyleyenler bu işlerden haberleri olmayanlardır. Düz lise mezunu da, meslek lisesi mezunu da iş bulabilir, bulamayabilir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde okula alınacak öğrenci sayısını, ileride girecekleri işin garanti olmasına göre ayarlamak yalnızca hayaldir. Vatandaş dilediği okulu seçer ve seçiminin sonuna da katlanır.

Devletin vazifesi insanları belli bir okula veya mesleğe zorlamak değil, mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşın iş bulmasını sağlamaktır.

Dindarların lehine gözüken, onların da -diğer vatandaşlar gibi- ülkede iş, eğitim, öğretim, iktidar almalarına yol açan bir karar alındığında "yalnızca onları engellemek için" çeşitli bahanelerle ortaya çıkanlar, lütfen bu kötü huyunuzdan vazgeçin!

02.08.2009Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: