HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Kendiniz araştırın

Dedikodu, gıybet, iftira, boş konuşma, uygun konuşmayı bilmeme... dindarların da içine düştüğü önemli hata, kusur ve günahlar arasındadır. Kontrolsüz merak sayısız kötü sonuçlara, hatta felaketlere yol açmıştır. İhtiyat ve tedbir yerine birilerine güvenmek de pişmanlık getiren davranışların sebebi olmaktadır. Bu yüzdendir ki, güzel dinimiz, yukarıda saydığım kötü davranışları yasaklamış, müminleri, vahye dayalı kaynaklarda defalarca uyarmıştır. Hucurât Sûresi'nin (49) 6. âyetinde de "Söz taşıyan, haber yayan kimselerin verdikleri bilgi ve habere körü körüne inanmayıp bizzat araştırmamız, gerçeği öğrendikten sonra hüküm ve fiil safhasına geçmemiz" emredilmiştir.

Orta ve yüksek öğrenimden bir sınıf arkadaşım anlattı. Bir ahbap toplantısında benim bir yazımdan, benden beklenmeyen bir ifadeden söz edilmiş. Arkadaşım "Sen okudun mu" diye sormuş, "Okudum" veya "duydum" cevabını alınca "Getirin bir de ben okuyayım" demiş. Bizzat okuyunca böyle bir sözün bulunmadığını, tam bir yanlış anlamanın gerçekleştiğini tespit etmiş.

Eskiden yıllarca hakkımda "mezhepsiz, reformcu, Efganici..." gibi aslı faslı olmayan dedikodular yapılmıştı, o tarihlerde, yine bizzat araştırmayan, okumayan, duyduğuna inanan, dedikoducuya güvenen birçok insan suizanna kapılmış, hakkımda kötü duygu ve kanaatlere sahip olmuş, sonra da gerçeği anlayınca gelip benden helallik dilemişlerdi.

Son bir iki yıldır da adımı "diyalogçu"ya çıkardılar.

Ne imiş?

Ben dinler arası diyalog yanlısı olan bazı kişi ve gruplara destek veriyormuşum, halbuki ölen papanın başlattığı dinler arası diyalogun amacı Hristiyanlığı yaymakmış, bu diyalogculuk yüzünden Hristiyan ve Yahudilerin de cennete girebileceklerini söylemişim...

Tavsiyem şudur: Dedikodulara değil, benim söylediklerime ve yazdıklarıma bakın, kendiniz bakın, kendiniz okuyun, tereddüde düşerseniz bana sorun ve ancak açık, kesin sözler üzerine hüküm ve kanaat sahibi olun.

Efgani, Abduh ve Reşid Riza hakkında sağlam bilgi edinmek için "Gerçek İslam'da Birlik" isimli kitabıma bakın.

Dinler arası -ki, bunun manası farklı din mensupları arasında demektir- diyalog konusunda ne düşündüğümü anlamak için "Dinlerarası Diyalog Nedir?" isimli kitabımı okuyun.

Hem diyalog hem de Ehl-i kitabın kurtuluşu (necât) konusunda benim düşüncemi anlamak ve bilmek için "Polemik değil Diyalog" isimli ortak kitaba bakın.

Birisi size bu kitaplardan bir parçayı gösterirse bununla yetinmeyin, o parçanın içinde yer aldığı bütünü okuyun.

Gelecek yazıda ben de bu kitaplardan, iddialara, ithamlara ters düşen bazı ifadeler nakledeceğim.

23.10.2008Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: