HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Boykot Çağrıma Tepkiler (3)

"Yalancı, iftiracı, ahlaksız, edepsiz, menfaatçi medyayı (hangi kesimden olursa olsun böyle olanları) satın alarak, reklam vererek desteklemeyin, bu haramdır" mealinde bir yazı yazdım, takdir yanında tenkit ve itirazlarla da karşılandım. Dünkü yazımda "Daha önce niçin yazmadın" itirazına, 13 yıldan beri yazdığıma dair bir örnek verdim, isteyenlere bu örnekleri arttırmaya hazırım.

"Gazeteniz iktidarı niçin eleştirmiyor" itirazına karşı mesela Sayın Bayramoğlu ve Sayın Bumin'in arşivlerine bir bakmalarını tavsiye ederim. Sayın Bayramoğlu'nun dünkü (Perşembe) yazısından da bir taze örnek vereyim:

"Askerin yerini vurgulayan çıkışları, siyaseti örseleyen yolsuzluk tartışmaları, siyasi iktidarın asabi tavırları ve partizanca kimi tutumları, varlığını siyaseti örseleme üzerine kuran merkez medya politikaları, yaşanmakta olan global krizin güven faktörünü alt üst eden ve faturayı siyaset mekanizmasına çıkarmasının muhtemel seyri..."

İkinci itiraz:

"Kur'an'da haram olduğu yazmayan bir şeye siz nasıl haram diyorsunuz, bu şirk değil mi?"

Kur'an altı yüz sayfa civarında bir ciltlik bir kitap. Dini anlatan (inanç, ibadet, hayat düzeni ve ahlak ile ilgili) kitaplar ise yüzlerce cilt; bunlarda yazılı olan sözler, yorumlar, hükümler temel kaynak olarak Kur'an'a ve sünnete dayanır, bu iki kaynaktan yorum ve ictihadla çıkarılır.

Mesela "eroin kullanmak haramdır" cümlesi Kur'an'da yoktur, ama Kur'an'da haram kılınan yiyecek ve içeceklere bakılıp kıyas metodu kullanılınca eroinin de haram olduğu sonucuna varılır.

Şimdi bizim konumuzla ilgili birkaç âyet meali ve hadis nakledelim:

"Sizden, iyi ve doğru (ma'rûf) olanı emreden, uygulanmasını sağlayan, kötü ve yanlış (münker) olanı yasaklayan ve engelleyen bir topluluk olsun..." (Âl-i İmran: 3/104).

"... İyilik ve haramlardan sakınma konusunda yardımlaşın, günah ve haksızlık (düşmanlık) üzerinde yardımlaşmayın." (Mâide: 5/2).

Sahih kaynaklarda nakledilmiş hadisler, faiz alıp verenlere şahitlik ve katiplik yapmayı; sarhoşluk veren içki içenlere içki yapmayı, satmayı, taşımayı, içenlerin yanında oturmayı yasaklıyor.

Bu âyet ve hadisleri de düşünerek şu sorulara cevap veren sıradan vatandaşlar (bazı ilahiyatçılar müstesna) bile benim yazdıklarımı onaylayacaktır:

Yalan, iftira, hakaret, komplo... haram mıdır, değil midir?

Kadınların ve erkeklerin -İslam'a göre kapanması gereken yerlerini- teşhir etmek, bununla kalmayıp şehvet budalalarının dikkatini çekerek üzerinden para kazanmak haram mıdır değil midir?

İmam Hatip Okulları, Kur'an Kursları, din eğitimi ve öğretimi, başörtüsü, sosyal hayatta dinin kendiliğinden veya Müslümanların gayreti ile yaygınlaşması... aleyhinde kampanya açmak, yazı yazmak, yayın yapmak haram mıdır, değil midir?

Kaynağını Kur'an'dan ve Sünnet'ten alan ahlakımıza, edebimize, değerlerimize aykırı yayın yapmak, bunların yerine yabancı, İslam'a aykırı değerleri yerleştirmeye çalışmak haram mıdır, değil midir?

Eğer bunlar haram ise, haram desteklenir mi?

Haram işleyene, bunu yapmaya devam et diye para verilir mi?

Haram, ayıp, günah, çirkin... olan davranışlara karşı -bunları engellemek için- en azından tavır koymak, bunları onaylamadığını göstermek Müslümanlar üzerine farz mıdır, değil midir?

03.10.2008Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: