HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Çelişkiler yumağı

Geçen günlerde bir ilahiyat profesörü (emekli ve bayan), "kendisinin de türban sorununun çözülmesi taraftarı olduğunu, ancak bunun "dini gereklilik" denilerek çözülmesini yanlış bulduğunu, bu soruna kız çocukların okutulması, kadın hakları açısından çözüm bulunması gerektiğini" söylemiş. Aşağıda onun, çelişkiler ve yanlışlarla dolu sözlerini gözden ve elden geçireceğim:

"Siz bunu dini gereklilik olarak yasaya, anayasaya koyarsanız, arkasından başka dini sebepler çıkacaktır. 4 hanımla evlilik, kadınların mahkemede şahitlik durumu (bir erkeğe karşı iki kadın), araba kullanamamaları, miras hakkı, cuma tatili gibi uygulamaları 'Bunlar da Allah'ın emri, 1400 senedir böyle uygulanıyor' diyerek alır kanunlaştırmaya başlarsınız."

Bir ilahiyatçının "aman şeriat gelir" diye feryad etmesi kıyamet alametlerinden olsa gerektir; ama bu ayrı bir bahis.

Sıraladığı örnekler, tam olarak elmalarla armutların toplanması meselesidir.

Bunlardan "miras, mahkemede şahitliğin nisabı" gibi olanları "herkesi bağlayan, inancı ne olursa olsun uygulamaya mecbur kılan" düzenlemelerdir; elbette bunların dine dayandırılması laikliğe aykırı olur ve bunları, "isteyenin örtünmesine izin veren bir düzenleme" ile mukayese etmek heyecan haline mahsus (saygımdan hezeyan demiyorum) bir yanılgıdır.

Diğer örneklere bakalım.

Dört hanımla evlilik İslam'ın, başörtüsü gibi bir emri değildir. Tarihi şartlarda serbest bırakılmıştır, kötüye kullanıldığı takdirde yasaklamaya açıktır.

"Kadınların araba kullanmamaları" konusu Türkiye'de gündeme gelmemiştir, Suudi Arabistan'da bile karar yumuşatılmıştır. Yani konumuzla hiçbir ilgisi yoktur.

Cuma tatili: Cuma günü iş yapmamak, bütün gün tatil yapmak İslam'ın emri ve talebi değildir. Emir, Cuma namazının kılınacağı süre içinde, namaz kılmakla yükümlü olanların başka bir işle meşgul olmamaları ile ilgilidir. Bununla beraber, nasıl Pazar Hristiyanlığın, Cumartesi de Yahudiliğin talebi (gereği) tatil olmuşsa Cuma gününün de Müslümanlar için tatil olmasında yadırganacak bir şey yoktur. Ama böyle bir talep de gündemde değildir.

"İslam, "Atalarınızın yanılmış olabileceğini kabul etmelisiniz" diyor. Hz. Peygamber, İslam'ı Allah'ın birliği üzerine kurunca, o zamanki Araplar, Mekkeliler, 'Biz atalarımızdan böyle gördük değiştirmeyiz' diyerek putlara da tapmayı sürdürmek istiyorlar. Kuran da onlara karşı, 'Ya atalarınız yanıldıysa' diyor. Buna "atalar dini" deniyor. Atalar yanlış da yapmış olsa yaptıkları devam ettiriliyor."

Yıllarını İlahiyat hocalığında geçirmiş bir kimsenin yukarıdaki sözleri söymiş olmasına ihtimal bile vermezdim. Ne günlere kalmışız!

1. İslam'ı Hz. Peygamber kurmadı; bunu söyleyenler, İslam'a inanmayan müsteşriklerdir, gayr-i müslimlerdir. ("Bakın tekfir ediyor" demeyin, ben tekfir etmiyorum, müslümanın ağzından çıkan bu sözün ona ait olamayacağını söylüyorum).

2. Müşrikler atalarından gördüklerini devam ettiriyorlar, ataları ise putperest. Müslümanlar Hz. Peygamberden günümüze kadar devam eden örtünme vazifesini, Ku'an'a ve onu açıklayan Peygambere dayandırıyorlar, "Atalarımız" demiyorlar, "Kur'an, Sünnet, bunlara dayalı yorumlar" diyorlar. Bu ikisi birbirine nasıl benzetilir?

3. Kur'an'a, sünnete ve din alimlerinin bu iki kaynağa dayanarak yaptıkları açıklamalara dayanan Müslümanlara "ya yanıldılarsa" diyenler, "Sırf akıllarına, akıllarına da değil heva ve heveslerine, modaya, modernizme dayanarak yaptıkları açıklamalar için "Ya yanıldıksa" sorusunu niçin sormazlar.

(Devam edeceğim.)

24.02.2008Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: