HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Din Dersi

Sayın Kuzu'nun Radikal'e yaptığı açıklama ile ilgili haberde yeni anayasada din dersi ile ilgili olarak şu ifadeye yer verilmiş:

"AKP yönetimi, Anayasa'daki zorunlu din dersiyle ilgili düzenlemenin, 1982 Anayasası'ndaki mevcut haliyle korunmasını, ancak dersle ilgili müfredatın yenilenmesini de kararlaştırdı. Buna göre, Anayasa'da, 'Din ve vicdan hürriyeti'ni düzenleyen 24. maddenin, 'Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır' ile hemen ardından gelen, 'Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır' fıkraları korunacak. Mevcut dersin içeriği de dinler tarihi kapsamında yeniden düzenlenecek; herhangi bir dinin eğitimi ya da buna ilişkin ritüeller verilmeyecek."

Daha önceki tartışmalara da bakınca bu formülün bir orta yol, uzlaşmaya en yakın bir çözüm olduğu anlaşılmaktadır. Detayla ilgili bir iki konuya dair düşüncem şöyledir:

1. Zorunlu "din kültürü ve ahlak öğretimi" yeni anayasada da bu adıyla ve olduğu gibi kalmalıdır. Dersin müfredatının çerçeve olarak bile anayasada yer alması gerekmez. Bunu belirlemenin yeri yönetmeliklerdir, talim terbiyenin kararıdır ve uygulamadır. Bu isimle bir dersin -belli bir dinin ve mezhebin eğitimi yapılmadıkça- din özgürlüğüne ve laikliğe aykırı olduğu söylenemez; söylense bile tutarlı olmaz.

2. "Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi..." şimdiye kadar tam olarak uygulanamadı. Bu eğitim ve öğretim belli dinlerin mensuplarına, bu dinleri öğretmek, benimsetmek, uygulamaya alıştırmak gibi unsurları ihtiva edeceği için bütün öğrencilere zorunlu olması düşünülemez; elbette isteğe bağlı olmalıdır ve öğrenci okula kayıt olurken "bu dersi istemediğini beyan edenler" dersten muaf tutulmalıdır.

3. Anayasa'da isteğe bağlı din eğitim ve öğretiminin nerede, kimler tarafından verileceğine dair bir açıklamanın yer alması uygun olmaz; çünkü uygulama sonunda bir değişiklik yapmak gerekirse, anayasa değişikliği zor olur. Bu konunun kanun ve yönetmeliklere bırakılması en iyisidir. Anayasa kabul edildikten sonra konu ele alınır, bu eğitim ve öğretimin okullarda, diğer dersler içinde mi, belli bir günde yine okullarda ayrıca mı, okul dışında başka mekanlarda mı verileceği ve kimler tarafından verileceği, müfredatının nasıl olacağı gibi meseleler müzakere edilir, gerekirse kanun veya yönetmelik çıkarılır ve uygulamaya geçilir.

9.12.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: