HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Askerin imajını korumak

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi şöyle düzenlenmiş: "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır".

27 Mayıs'tan bu yana yaşanan askeri darbelerde bu madde gerekçe olarak kullanılmış, yönetmelik, tüzük ve kanunların Anayasa'ya aykırı olamayacağı kuralı hiçe sayılarak -bu maddeden alınan sözde yetki ile- Anayasa rafa kaldırılmış, demokrasi askıya alınmış; sözün özeti, "cumhuriyeti kurtarmak adına demokratik cumhuriyet yıkılmıştır". Bu antidemokratik, yanlış anlama ve uygulamaya müsait, demokrasi ile yönetilen ülkelerde benzeri bulunmayan maddenin daha büyük bir zararı da "demokratik iktidarların tepesinde bir Demokles kılıcı" olmasıdır. Demokrasiden rahatsız olan küçük bir azınlığın son ümitleri bu maddeye dayanarak ordunun yönetime el koyması olmuş, bu da demokrasiden hoşnut olan büyük halk kitlesinin askere bakışını olumsuz etkilemiştir.

Askerin de talebiyle bu maddenin kaldırılmasının zamanı gelmiştir.

Esasen Hilmi Özkök Paşa gibi akl-ı selim sahibi komutanların aynı düşüncede olduklarını beyanlarından anlıyoruz. Özkök Paşa, "koruma ve kollama" ile "demokratik hukuk devleti" arasındaki ilişkiyi şöyle ortaya koyuyor (Fikret Bilâ, Hangi PKK): "Türk Silâhlı Kuvvetleri, demokratik hukuk devleti ilkeleriyle Anayasa'ya bağlı ve bu değerlerin de kendi görev alanı çerçevesinde koruyucusudur. TSK, kendi üzerine düşen görevi Anayasa ve yasalar çerçevesinde siyasi idarenin kontrolünde yerine getirmektedir ve getirecektir."

Farzedelim ki, siyasi idare hiyanete saptı, demokratik cumhuriyeti değiştirmeye veya ülkeyi bölmeye yöneldi. Bu yönelişi daha ilk adımda durduracak demokratik kurallar, kurumlar ve mekanizmalar vardır. Parti kapatılır, iktidar düşürülür, Meclis feshedilir, seçime gidilir... Şu halde bu muhal farzın gerçekleşme ihtimali (bu manada bir tehlike) sıfırdır. Böyle sıfır ihtimalli vehim ve faraziyelere dayanarak antidemokratik yoruma ve uygulamaya açık bir maddeyi muhafaza etmek hem demokrasiye hem de askerin imajına zarar vermektedir.

Demokrasilerde rejim kendisini korumanın araçlarına sahiptir. Ordunun vazifesi ise iç ve dış güvenliği korumak, bunun için -çağın ölçülerinde- hazır olmak, sorumlu yönetimin vazife vermesi halinde yurt savunması hizmetini canla başla yerine getirmektir.

Türkiye'nin kendi değerlerini koruyarak çağdaşlaşmasının önündeki önemli engellerden biri "askeri vesayet"tir. Bunun var olanını değil, vehmini bile ortadan kaldırmak, zihinlerden silmek şarttır.

30.11.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: