HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Güncel dini meseleler

Diyanet İşleri Başkanlığı 16-18 Kasım 2007 günlerinde Kızılcahamam'da bir toplantı tertip etmişti. Davet edilen, çoğu ilahiyat, bir kısmı da tıp, bankacılık, ekonomi... dallarında uzman 110 ilim adamı arasında ben de vardım. Birkaç yıl önce birincisi yapılan bu toplantıda, günümüzde ortaya çıkan veya eskiden beri mevcut olup bugün farklı bir mahiyet ve boyut kazanan önemli dini meseleler üzerinde görüş alış verişi yapıldı. Toplantının amacı, tartışılan meselelerde bir ortak görüş (fetva) oluşturmak değildi; maksat görüşlerin, kanaatlerin, yaklaşımların ortaya konması, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bunlardan haberdar olması ve vereceği fetvalarda yararlanması idi.

Sekiz oturumda 12 ana başlık altında birçok mesele tartışıldığı için konuşmak isteyenlerin meramlarını tam olarak ifade etmelerine imkan yoktu. Bu sebeple birçoğumuzun söylemek istediklerinin bir kısmı kendilerinde kaldı, ama görüşlerin tamamının -delillendirme ve tartışma eksikleriyle beraber- ifade edildiğini söylemek mümkün.

Bundan sonraki birkaç yazımda, bu yararlı toplantıda ele alınan meseleleri sıralayacak, ortaya çıkan görüşleri kaydedecek, bu arada kendi tercihimi de belirteceğim.

Bu yazıda, değerlendirme oturumunda yaptığım konuşmayı özet olarak sunacağım:

Din için ve İslam için, farklı bilim dallarında ve farklı bakış açılarına göre çeşitli tarifler verilmektedir. Bir ülkede, halkı din yönünden aydınlatma görevi almış bir kurumu göz önüne aldığımızda İslam'ın ne olduğu ve ne olmadığı sorusuna, "yaşanan, hayatımızın içindeki" İslam'dan yola çıkarak cevap vermek gerekir. Daha ziyade cumhuriyet döneminde bazı kesimler dinin sınırını yalnızca "İman, ibadet ve ahlak"ı içine alacak bir alan olarak belirlemişlerdir. Bu belirleme/sınırlama/tarif, teorik İslam'a olduğu kadar hayatımızdaki İslam'a da ters düşmektedir. Çünkü Diyanet'in yaptığı araştırmada (benim şahsi tecrübem de bunu desteklemektedir) halkımızın İslam'ı, hayatın bütününü kaplayan bir din olarak algıladıkları ve bu anlayış içinde yaşamaya çalıştıkları, bu çerçevede meseleleri ve sorularının bulunduğu anlaşılmaktadır. Devlet laik olsa da, hukuki düzenlemelerde hayatın bazı alanlarını dinin dışına çıkarsa da inanan insanlar, iman, ibadet ve ahlak konularında olduğu kadar sosyal, ekonomik, ticari, siyasi... alanlarda da dinin hükmünü aramakta, sormakta, öğrenmek ve serbest oldukları şartlarda uygulamak istemektedirler.

Bu durum ve talep karşısında din ilmi ile uğraşanlar ve halkı din yönünden aydınlatmakla görevli olanların, dini meselelere çözüm üretirken şu ilkelere riayet etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum:

1. Dinin özünü bozacak, dini bütünüyle beşeri bilgi ve düşünce boyutuna indirgeyecek yorumlardan uzak durmak.

2. Dinin kitaplarda kalmaması, hayata geçmesi ve yaşanabilmesi için gerekli bulunan açılımları yapmaktan geri durmamak.

3. Ehli tarafından ileri sürülen farklı görüşlere tahammül etmek ve saygılı olmak.

4. Kur'an'a ve Sünnet'e dayanarak bir hükme ulaşan ve bunu açıklayanların her hal ve kârda ictihad ve yorum yaptıklarını unutmamak.

22.11.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: