HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Resim ve kabir ziyareti

Köşe yazarları ve televizyon yorumcularının her şeyi bilmeleri gerekmez, ama bilmedikleri konularda konuşmaları, hele ahkam kesmeleri de ayıptır.

Bir köşe yazarı, Suudi Arabistan Kralı'nın Anıtkabiri ziyaret etmemesi ile resmini duvara astırması arasında bir çelişki bularak hem Kralın hem de Türk devlet adamlarının aleyhinde veryansın etmiş, bir tv. kanalı da bunu iktibas ederek yayımlıyor.

Neymiş?

Kral Anıtkabiri ziyaret etmemiş; çünkü Vehhabi mezhebine bağlı imiş ve bu mezhebe göre kabir ziyareti şirk olurmuş, ama bunun yanında yine dinde ve mezhepte haram olmasına rağmen resmini çektirmiş ve duvara da astırmış.

Vehhabi mezhebine göre kabirleri, saygı göstermek ve ölülerden bir şeyler istemek/beklemek maksadıyla ziyaret etmek dine aykırıdır ve yasaktır; ama ibret almak için kabir ziyareti dinde ve mezhepte yasak değildir. Daha önceki krallar da Türkiye'ye geldiklerinde Anıtkabiri ziyaret etmediler; çünkü oraya, ibret almak için değil, saygı duruşu yapmak için gidiliyordu ve bu davranış Vehhabi mezhebine göre caiz değildi. Bu kralın da yaptığı bundan ibarettir.

Resim meselesine gelelim:

Putperestlikle mücadele eden ve ilk hedef kitlesini şirkten (Allah'a eş koşmak ve putlara tapınmaktan) korumak/kurtarmak isteyen İslam, canlılara ait heykel ve kabartma resim yapmayı yasaklamıştı. Bu arada çocukların oyuncağı olan küçük heykelcikleri yasaktan istisna etmişti. Daha sonra yine hadislerle gölgesi düşmeyen resimlere de izin verildi. Son yüzyılda bazı alimler, yasaklamanın gerekçesinden hareket ederek "tapınma konusu olmayan, dinlerce kutsal sayılmayan ve müstehcen de olmayan varlıkların heykellerini yapmanın da caiz olması gerektiği" ictihadında bulundular.

Kabir ziyareti ve resim konusunda dinin hükmünü kısaca açıklamış oldum.

Buna göre S.A. Kıral'ının davranışlarında bir çelişki, bir dine ve mezhebine aykırılık yok. Öyle anlaşılıyor ki, bu konuyu fırsat bilerek Kral ve Cumhurbaşkanı aleyhinde yazıp çizenlerin başka maksatları var.

Krallığın bizzat kendisi (krallık rejimi) İslam'a aykırıdır. Ayrıca S.A. Kralı ile geniş aile fertlerinin başta israf olmak üzere İslam'a aykırı birçok davranışları vardır; bunlar tenkit edilebilir. Ama iki konuda bu tenkitlere katılmamız mümkün değildir:

1. Aykırılık ve çelişki olmadığı halde var göstermek.

2. Kral olsun, sıradan bir Müslüman olsun, dine veya mezhebine aykırı bir davranışı bulunduğunda onun, başka konularda dine uygun davranmasını bir kusur, bir çelişki olarak değerlendirmek.

15.11.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: