HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


İrtica Tehlikesi

Bazı komutanlar ile sivil şahıs ve kuruluşlar devamlı iki tehlikenin altını çiziyorlar: Bölücülük ve irtica.

Bölücülük topuyla, tüfeğiyle, örgütleriyle, eylemleriyle apaçık ortada; buna kimse yok diyemez.

İrtica tehlikesi ise belli maksatlarla kullanılan bir öcü; ne tarifi belli, ne de temsilcileri.

Bir zamanlar radikal İslamcıların, kanlı veya kansız iktidara gelerek rejimi değiştirecekleri, şeriat düzeni getirecekleri söylenip yazıldı. Buna gerçekten inanan kalmayınca irticanın tanımı değiştirildi; şimdi kısaca "dindarlaşma"ya; yani isteyenlerin demokratik haklarını kullanarak ve sivil faaliyetlerle din eğitimi yaparak toplumun çoğunlukla "daha iyi Müslümanlardan oluşan" bir toplum olması için çalışmak "irtica" olarak gösteriliyor. Aşağıda bir kısmını sunacağım (MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yaptırdığı) araştırma, irtica tehlikesi efsanesinin tutarsızlığına ışık tutuyor:

Araştırmaya katılanların % 4,2'si Türkiye'nin kesinlikle Malezya'ya benzeyeceğini, % 15,5'inin ileride benzeme ihtimalinin olduğunu, % 19,2'sinin benzemeyeceğini düşündüğünü, % 45'inin ise kesinlikle benzemeyeceğini düşündüğü belirlenmiştir. Yaklaşık % 20'lik bir kesim Türkiye'nin ileride Malezya'ya benzeyebileceğini düşündüğü anlaşılmaktadır.

Araştırma grubunun % 73,1'i Türkiye'ye şeriat geleceğine inanmamakta, % 16,3'lük bir kesim ise bunun gerçekleşebileceğini düşünmektedir.

DTP, AK Parti, ve MHP'li seçmenlerin % 80'lere varan çoğunluğu ile CHP'lilerin yarıdan fazlası Türkiye'ye şeriat rejiminin geleceğine inanmamaktadır.

Türkiye'de İbadet Özgürlüğü: Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%80,3) ülkemizde Müslümanların ibadetlerini serbestçe yerine getirebildiklerini, % 16,5'i ise bu konuda kısıtlamaların olduğunu düşünmektedir.

Dindar insanlara baskı yapıldığını düşünenlerin % 61,3'ü türban konusunda, % 16,1'i ibadetlerin yerine getirilmesinde, % 5,6'sı ifade özgürlüğünün kısıtlı olmasında, % 4,2 ise imam hatiplerin önünün kesilmesi konusundaki baskılardan söz etmektedir.

Oruç Tutuyor musunuz? Araştırmaya katılanların % 75,1'i devamlı oruç tuttuğunu, % 9'u zaman zaman tuttuğunu, % 15,6'sı ise hiç tutmadığını belirtmiştir.

Orucu hiç tutmayanlar arasında en yüksek oran % 40,4 ile CHP'lilerdir.

Oruç Tutmayanlara Karşı Baskı: Araştırmaya katılanların çok büyük kısmı (% 89,8) oruç tutmayanlara karşı herhangi bir baskı ile karşılaşmadıklarını ifade ederken, % 10'luk bir kesim ise karşılaşmıştır.

Araştırmaya katılanların % 50,7'si resmi kurumlarda başörtüsünün serbest olmasını isterken, % 38,2'si devlet dairelerinde başörtüsü takılmasına karşı çıkmaktadır. Bu konuda fikir belirtmeyenlerin oranı ise % 11,1'dir.

AK Partiye oy verenlerin çoğunluğu ( %65,3) devlet dairelerinde örtünmenin serbest olmasından yanayken, CHP'ye oy verenlerin büyük çoğunluğu (% 75,5) buna karşı çıkmaktadır. MHP'ye oy verenler ise bu konuda ikiye bölünmüş durumdadır.

Şimdi sormak gerekiyor: Böyle bir ülkede mi irtica tehlikesi var!?

09.11.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: