HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Başörtülünün Başına Gelenler

Başörtüsü yasağının sebep olduğu olumsuz sonuçları ortaya koyan bir araştırmayı duyurmak için kaleme aldığım yazımda -ki, ona devam edeceğim- şöyle bir cümle vardı:

"Geçen günlerde başını örtmeyenler (dindar olmayanlar) üzerinde bir mahalle baskısının bulunduğu sanal rüzgârı estirildi..."

Burada geçen "başını örtmeyenler (dindar olmayanlar)" ifadesine takılan çok kişi olmuş, bana gelen mesajlarda sitemden küfüre kadar ifadeler var.

Okuyucuların çıkardıkları ve itiraz ettikleri mana, "başını örtmeyenlerin dindar olmadıkları"dır. Benim buradaki amacım ise iddia edilen baskının yalnızca başını örtmeyenlere değil, genel olarak (başka dini kusurları da bulunduğu için) dindar olmayanlara yönelik olduğudur.

Benim maksadımı bir yana bırakalım ve bir ıstılahta (terimde) anlaşalım.

Klasik din öğretisi kitaplarında İslam'a inanmayanlara "kâfir" denir. İslam'a inanıp da emir ve yasaklara tamamen veya kısmen riayet etmeyenlere "fâsık Müslüman", riayet edenlere ise "Salih Müslüman" denir.

Bu terimler zamanımızda fazla kullanılmadığı için veya daha başka sebeplerle bunların yerine "inanmayanlar, dinsizler, dindar Müslümanlar ve dindar olmayan Müslümanlar" ifadeleri kullanılmaktadır.

Buna göre "fâsık veya dindar olmayan Müslüman"dan maksat, ister bir konuda, ister birden fazla konuda dinin emir ve yasaklarına uymayan Müslüman denmektir.

Başörtüsünün bir din emri, başın ve diğer örtülmesi gereken yerlerin açılmasının haram olduğuna inanan Müslümanlara göre örtünmeyen Müslümanlar "dindar olmayan" Müslümanlar gurubuna girer.

Herkesin bilmesi gereken bir konuda bile bu kadar bilgi eksikliğinin bulunduğunu görünce "genel din kültürü dersinin ne kadar zorunlu olduğu" kanaatim daha pekişmiş oldu.

Araştırmaya geçelim:

Önce şu başa örtülen şeyin adına bakalım.

"5 Ocak-15 Şubat 2007 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır Erzurum, Konya ve Samsun'da yapılan araştırma, medyada yaygın olarak kullanılan "türban" nitelendirmesine karşı görüşlerine başvurulanların yüzde 79,4'ü "başınıza örttüğünüz nesneyi hangi isimle tanımlarsınız" sorusuna "başörtüsü" cevabını verdi. Örtülerini "eşarp" olarak adlandıranların oranı yüzde 12,8 olurken "türban" tanımını tercih edenlerin oranı yüzde 6 oldu."

Biz bu konuyu yazmaya başladığımız günden beri başa örtülen giysiye "başörtüsü" dedik. Başörtüsüne takan ve yasaklamayı "din" edinen kimseler ise ısrarla "türban" dediler. Maksatları okuyan ve kentli kızlarımızın, kadınlarımızın örtülerini dinden ve inançtan ayırmak, siyasileştirmek ve yasaklamaya zemin hazırlamak idi.

Araştırma, giysinin adının türban olmadığını açık ve kesin olarak ispat etmektedir.

Devam edeceğim.

1.11.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: