HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Malezya hikayesi

Halkın iradesine teslim olmayı ve insan hakları temelinde bir hukuk devleti anayasasının yapılmasını içlerine sindiremeyenler, bunu çıkarlarına aykırı görenler, vesayet demokrasisinin devamı için çaba gösterenler asıl muhalefet sebeplerini ortaya koymak yerine ipe un seriyor ve her gün yeni bir hikaye (bahane) uydurarak kafa karıştırmaya devam ediyorlar. Kendilerine inanıp endişeye düşen bir kısım vatandaşlarımız da onlara alkış tutuyor, destekliyorlar.

Kamusal alan, mahalle baskısı, toplumun dindarlaşması tehlikeleri yetmedi şimdi de "Türkiye Malezya olabilir" hikayesini anlatmaya başladılar.

Ne imiş efendim, Malezya'daki laik kesim bizimkileri uyarmış, "Biz de başta tehlikeyi göremedik, ama şimdi İslam'ın, diğer dinlerin mensupları da dahil bütün halka dayatılması durumu ile karşı karşıyayız" demişler.

Türkiye ile Malezya arasında sayılamayacak kadar çok fark bulunmakla beraber yalnızca ikisi üzerinde duralım:

1. Dinlerin nüfusa dağılımı

2000 yılında yapılan sayıma göre Malezya'da İslam: 60.4%, Budizm: 19.2%, Hristiyanlık: 9.1%, Hindu: 6.3%, Konfüçyüsçülük/Taoizm/Çin dinleri: 2.6%, Diğer (Sihizm, Şamanizm, Bahailik, Animizm vb.): 2.4%'dür.

Bu ülkedeki İslâmî kuralların uygulanmasının hedef kitlesi yüzde altmışlık Müslümanlardır. Yıllardan beri aile hukuku gibi bazı alanlarda Müslümanlara İslam hukuku uygulanmaktadır ve diğer din mensupları bu uygulamanın dışında tutulmaktadır. İslam'a göre, kendileri istemedikçe, İslam devleti teb'ası olan gayr-i Müslimlere İslam Hukuku uygulanamaz ve tarih boyunca da uygulanmamıştır. 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesine bakılırsa, İslam Hukuku'nu uygulayan Osmanlı'nın, Musevî ve Hristiyan teb'aya kendi hukuklarını uyguladığı mevzuat olarak da görülür.

2. İslami hareket

Malezya'da çok güçlü, açık ve legal bir İslami hareket vardır. Bu hareketi temsil eden grupların bir kısmının siyasi partileri mevcuttur ve bu partiler, hayatın bütün alanlarında İslam'ın uygulanmasını programlarının başına koymuşlardır. Bu hareketin etkisi ile devlet, 1980 yılından itibaren resmi kurumları İslâmîleştirme faaliyetini başlatmıştır.

Bizde dini parti kurulamaz. MSP ile Refah ve Fazilet Partileri, programları laik demokratik cumhuriyet çerçevesinin dışına çıkmadığı halde başörtüsünü, İmam Hatip Okullarını savunmaları ve bazı üyelerinin konuşmaları gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan halkımız bu kapatma kararı karşısında önemli bir tepki göstermemiştir.

Türkiye'de dindarlığın gelişip gelişmediği konusunda farklı iddialar ve tespitler vardır. Geliştiği tezini kabul etsek bile bu dindarlaşma, çoğulculuk içinde bir dindarlaşmadır. Dindar denilen kesim, dindar olmayan (yani dini eksik uygulayan) Müslümanlardan daha hoşgörülü, daha tahammüllüdür. Yapılan araştırmalar, halkın büyük çoğunluğunun "İslam'ın, devletin dini haline gelmesine ve herkese belli bir hayat tarzının dayatılmasına" karşı olduklarını ortaya koymaktadır.

Yalnızca bu iki farklı durum bile Türkiye'nin Malezya olmayacağını anlamaya yeter.

Hasılı bu da tutmadı, beyler, yeni bir hikaye yazın!

04.10.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: