HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Demokrasi eksiltilerek korunamaz

Almanya'da iktidardaki CDU partisi'nin genel sekreteri Ronald Pofalla, okullarda ve devlet dairelerinde uygun yerlere haç asılmasını teklif etmiş.

Müslümanlarda bunun karşılığı kelime-i tevhîd (lâ ilâhe illallah Muhammedun resûlullah: Allah'tan başkı tanrı yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir) yazılı levhaların asılması olabilir.

Peki bizdeki söz, düşünce ve din özgürlüğü veya kısaca demokrasi anlayış ve uygulaması böyle bir teklife cevaz verir mi?

Bence vermelidir. Bugün böyle bir demokratik çıtaya ulaşıldı mı, bilmiyorum. Ama yakın geçmişte, Refah Partisi'nin kapatılma sebeplerinden biri olarak hem iç hukukta hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, bu partinin ve bazı üyelerinin başörtüsü lehinde ve başörtüsü yasağının aleyhinde tavır almaları, konuşmaları sayılmıştır.

Hadi bizde laikçiler (laikliği dine karşı bir din, bir ideoloji haline getirenler) bunu yaptılar, AİHM bunu nasıl yaptı?

Almanya'nın iktidar partisi aleyhine kapatılma davası niçin açılmıyor?

Almanya'da yargı bu yüzden kapatma kararı verse AİHM bu karara katılır mı?

Almanya'da kapatma davası açılmıyor; çünkü bu yalnızca bir düşünce, bir tekliftir. Bu ülkelerde düşünce açıklama yüzünden insanlar ceza görmez, kınanmaz, haklardan mahrum edilmezler, partiler kapatılmaz.

Muhal farz olarak Almanya mahkemesi böyle bir karar verse AİHM bu kararı onaylamaz.

Sıra Türkiye'ye gelince neden bunların tersi oldu, oluyor?

İşte bu sorunun cevabı hem demokrasiye, insan haklarına, hem de hukuk devleti ilkesine aykırı olarak uygulanan çifte standarttır.

Çifte standardı meşrulaştırmak için kullanılan argüman ise "ülkemizin özel şartlarıdır".

Nedir bu özel şartlar dendiğinde eveliyerek geveliyerek yapılan açıklamalardan anlaşılan "halka güvenmemek, fazla demokrasinin irticayı hortlatma tehlikesi ve rejimi korumak"tır.

Ben bu tutum karşısında şu cümleyi hep tekrar edeceğim:

Rejim kuşa döndürülerek, demokrasi eksiltilerek korunamaz.

Not:

Ramazan ayınızı tebrik eder cümlemiz için makbul ibadetler dilerim.

Ramazan boyunca Kanal 24'te, iftar önceleri beşer dakikalık sohbetlerim olacak.

13.09.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: