HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Sonuç

AKparti kadrosunun Türkiye'yi şeriat düzenine geri götürmek gibi bir amacının olmadığı kesin; asker olsun, sivil olsun buna inanan -aklı başında, ne dediğini bilen, bilinçli, karar ve hükümlerini kendisi veren- bir kimsenin bulunacağına da ihtimal vermiyorum.

"Rejim değişikliğini hedeflemiyor ama halkın dindarlaşmasına yol açıyor, destek veriyor, böyle giderse dindarlaşan halk demokrasiyi kullanarak rejimi değiştirebilir" şeklinde bir itirazın zaman zaman dile getirildiği oluyor.

Akparti iktidarının halkın dindarlaşmasına destek verdiğine dair de elde somut deliller yok. Kahir çoğunluğu Müslüman olan halkımız serbest bırakıldığı, insan hak ve hürriyetlerine aykırı engelleme ve yasaklamalar yapılmadığı takdirde kendiliğinden (kendi dinamikleri, sivil faaliyetler, imandan kaynaklanan hizmetler sayesinde) dindarlaşıyor; yani daha bilgili, şuurlu ve uygulamalı bir dini hayata doğru değişiyor. Bu arada halkın önemli bir kısmı da, içinde bulundukları şartların itmesiyle dinden uzaklaşıyor, din ve geleneğe bağlı ahlaka yabancılaşıyor, ne batılı ne doğulu bir karmaşık kimlik ve kişilik edinerek yollarına devam ediyorlar.

Akparti bir şey yaptıysa bunu "dokunmamak, baskı yapmamak, isteyenin istediği gibi yaşamasını engellememek" şeklinde ifade etmek mümkündür. Akparti, demokrasinin ve insan haklarının -hatta radikal olmayan laikliğin- gereği olan bazı tasarruflarda bulunmak istemiştir; buna örnek olarak başörtüsü yasağını kaldırmak, meslek liselerine yapılan haksızlığı gidermek, Kur'an ve din öğreniminde yaş engelini aşmak, başkalarının hak ve özgürlüklerine dokunmadan/zarar vermeden dindarların kamu yerleri ve hizmetlerinden rahatça yararlanmalarını sağlamak hatırlanabilir. Eğer Akparti bunları yapabilseydi, yine de demokrasi ve hukukun dışına çıkmadan -dinsizleşmeyi serbest bıraktığı kadar- dindarlaşmaya da destek verdiği (veya serbest bıraktığı) söylenebilirdi; ama bunları yapamadı, yaptırmadılar.

"Halk daha fazla dindarlaşırsa demokrasiyi kullanarak rejimi değiştirebilir" iddiası/korkusu/tehdidi de tutarlı değildir. Çünkü yapılan kamu oyu araştırmaları bu manada bir dindarlaşmanın işaretlerini vermiyor. Ayrıca böyle bir teşebbüs farz-ı muhal olarak ortaya çıksa bile bunu engellemenin çok kolay olduğunu herkes bilmektedir. Bugün Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıracak ve bütün vatandaşlara belli bir inancı ve hayat tarzını dayatacak bir sistemin gerçekleşme şansı sıfırdır.

Bütün bu gerçekler ortada olduğu halde "başı örtülü bir bayanın eşinin cumhurbaşkanı olmak istemesini, Hz. Peygamber'in doğum yıldönümünde yapılan anma toplantılarını ve çeşitli etkinlikleri, bazı partililerin geçmiş zamanlarda söyledikleri bazı sözleri, "denizin şurasında örtülü bayanlar yüzüyor, lütfen buraya erkekler gelmesin" ricasını, bazı belediyelere ait bazı mekanlarda -içki içilmesinden rahatsız olanların da yararlanabilmeleri için- içki servisi yapılmamasını (halbuki bu gibi mekanların çoğunda içki servisi yapılıyor) işte bunlar gibi insanı acı acı güldüren şeyleri ileri sürerek "irtica geliyor, ordu neredesin" diyebilmenin gerçek ve göze çarpmayan sebepleri olmalıdır.

Bunlar nedir?

1. Askere verilen ve demokrasi ile telifi kabil olmayan eğitim ve öğretim.

2. Demokrasilerde en büyük suç olan darbelerin meşrulaştırılması ve yapanlardan hesap sorulmaması.

3. Egemenliğin halkın elinde olmasını sindiremeyen seçkinlerin ve seçkincilerin seçimle iktidara gelmekten ümit kesmeleri.

4. İktidarın maddi ve manevi nimetlerinin çekiciliği ve bu cazibe karşısında tutunamayan vicdanlar, insaf ve ahlak kuralları.

5. Neyin ne, kimin kim olduğu konusunda korkunç bir bilgi kirlenmesinin etrafı sarması.

Çare, hastalığın sebeplerine bakılarak aranacaktır.

02.08.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: