HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Bu sese kulak verelim!

Yoğun talep üzerine haftada iki yerine üç yazı yazmaya karar verdim. Perşembe, Cuma ve Pazar günleri çıkacak olan yazılarımın Cuma gününe ait olanı özellikle "dinî sorulara cevap" olacak.

Bugün ve önümüzdeki Perşembe, İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) tarafından e-mail adresime gönderilen ve yıllardır dile getirdiğimiz önemli taleplerimizi özet halinde ihtiva eden bir metni, kendilerine katılarak sizlerle paylaşmak istiyorum:

Genel seçimler münasebetiyle hazırlanan ve İmam Hatip camiasının taleplerini içeren bu metin; 22 Temmuz 2007 seçimleriyle seçilecek milletvekillerine, öncelikle Milli Eğitim Bakanı'na olmak üzere kurulacak hükümetin üyelerine, ana muhalefet liderine ve tüm siyasi parti başkanlarına, kurulacak hükümetin Başbakanı'na, yeni dönemde görev yapacak TBMM Başkanı'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı'na...

Siyasi süreçlere ve hukuki düzenlemelere etki edecek veya bu alanlarda karar sahibi durumunda olan; Anayasa Mahkemesi Başkanı'na, Genelkurmay Başkanı'na ve Milli Güvenlik Kurulu üyelerine, YÖK Başkanı'na ve yönetim kurulu üyelerine...

Kamuoyunun oluşmasında, sosyal barışın sağlanmasında ve özgürlüklerin yaygınlaşmasında sorumluluk sahibi olan; basın mensuplarına, aydınlara, eğitim camiasına, sendikalara, vakıflara, derneklere, bürokrasinin her kademesindeki yöneticilere ve mensubu olmakla şeref duyduğumuz; sevgili milletimize yöneliktir:

1- Eğitim sistemimizi alt üst eden, eğitim haklarına aykırı bir şekilde uygulanan farklı katsayının acilen kaldırılmasını, ayrıca İHL mezunlarının bazı yükseköğretim programlarına girişlerinin engellenmesine dair çağdışı uygulamalara son verilmesini,

2- Temel insan haklarına aykırı bir şekilde uygulanan ve sosyal barışımızı zedeleyen kılık kıyafet yasağının tüm kamuda ve eğitim kurumlarında bir an önce sona erdirilmesini,

3- Eğitim seviyemizin ve insan kaynağı verimliliğinin yükselmesi için zorunlu eğitim süresinin arttırılması ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını, ancak ilköğretim 4. veya 5. sınıftan sonra yetenekler, iş alanları ve eğilimler gözönüne alınarak tercihli eğitime geçilmesini, böylece öğrencinin istediği üst okula devam edebilmesi hakkının verilmesini, bunun yanında örgün eğitim dışındaki alternatif eğitim seçeneklerinin artırılmasını,

4- Din eğitimi ve Kur'an eğitiminde tüm yasaklayıcı kararlara son verilmesini; yetişkinlerin ve çocukların doğru din eğitimi ve Kur'an eğitimi alabilmesi için düzenlemelerin yapılmasını,

5- Halkımızın bağışları ve çabalarıyla yapılmış ancak bugün amacı dışında kullanılan İHL binalarının yapılış gayesine uygun olarak tekrar eğitimin hizmetine verilmesini ve ihtiyaç olan yerlerde yeni İHL'lerin açılmasını,

6- Ordudaki din subaylığının gelişmiş tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi aktif hale getirilmesini ve bu çerçevede İHL mezunlarının Harp Okulları'nda okuyabilme imkanının sağlanmasını,

7- Hastanelerde din hizmetlerinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını,

8- Din hizmetlerinin görülmesinde ve dini düşüncenin oluşmasında ciddi işlevlere sahip bulunan İlahiyat Fakülteleri'nin düşürülen kontenjanlarının talepler doğrultusunda arttırılmasını ve kapatılan İlahiyat Fakülteleri'nin açılmasını,

(Devamı perşembe gününde)

15.07.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: