HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Uzlaşmanın mânâsı

Kurumlar kadar kavramlar da siyasete alet ediliyor; bu yüzden kırk türlü irtica, laiklik, demokrasi, hukuk devleti tarifleri ile karşılaşıyoruz. Siyasi ve ideolojik amaca uygun düşürmek için demokrasi, kimi zaman uzlaşı rejimi, kimi zaman azınlık haklarının korunduğu rejim, bazen çoğunluğun iradesinin egemen olduğu sistem, bazen de laiklik adına feda edilebilecek bir düzen... diye tarif ediliyor.

Cumhurbaşkanı seçimi, İmam Hatipler, başörtüsü, YÖK gibi konularda hep uzlaşmadan; yani iktidarın hem muhalefet ile hem de bazı devlet kurumları ile konuşup, danışıp, anlaşıp, rızalarını alıp hareket etmesinden söz ediliyor.

Peki iktidar istediği halde bu kurumlarla anlaşamazsa ne olacak?

Bunun cevabı hazır:

Elini kolunu bağlarız.

Ülke menfaatine de olsa yapacaklarını engelleriz.

Komplolar kurar, planlar yapar, ülkeyi karıştırır iktidarı alaşağı ederiz.

Orduyu darbe yaptırmaya ve yönetime el koymaya çalışırız.

Genellikle muhalefet halk tabanı olarak da meclisteki temsil oranı bakımından da azınlıkta olur. Onlarla anlaşma/uzlaşma demek onların istediğini yapmak demektir, bu da bir manada iktidarın el değiştirmesi manasına gelir. İktidar buna niçin razı olsun, iktidarı sağlayan taban buna niçin razı olsun? Buna razı olsaydı oyunu muhalefete verir, onları iktidar yapardı.

Cumhurbaşkanı seçimini örnek olarak alalım.

Mevcut anayasaya göre seçilmiş, mecliste kahir ekseriyeti teşkil etmiş bir iktidar var ve cumhurbaşkanını da kendi içinden seçmek istiyor. Ana muhalefet ideolojik sebeple buna karşı ve uzlaşmaya yanaşmıyor (Ak partiden de olabilir ama bizim istediğimiz olacak demesi de bir plandı). Meclisteki diğer partiler adaya itiraz etmiyorlar, hatta toplantıya katılacaklarını da beyan ediyorlar, ama son dakikada cayıp meclise gelmiyor, cumhurbaşkanı seçimini engelliyorlar, sonra bununla da öğünüyorlar.

Anayasa mahkemesi öyle bir hüküm veriyor ki, artık muhalefetle uzlaşmadıkça (onların dediğini yapmadıkça) cumhurbaşkanı seçme imkanı ortadan kalkıyor.

Çözüm nedir?

Muhalefet dayatma yapmadığı, makul tekliflerle geldiği, güç ve imkanını istismar etmediği sürece uzlaşma yoluna gitmek elbette tercih edilmelidir.

Bu mümkün olmuyorsa son söz iktidarın olmalı, kanuni düzenlemeler de buna göre yapılmalıdır.

Peki bu, iktidarın mutlak egemen olması ve demokrasinin ortadan kalkması sonucunu doğurmaz mı?

Belli süreler sonunda halka gidildiği ve hür seçimlerle iktidara gelindiği sürece demokrasi devam eder ve herkes buna razı olmak durumundadır.

22 Haziran 2007
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: