HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Yine sıkmabaş

Gaziantep'ten gelen S.Ö. imzalı bir mektupta, benim "Sıkmabaş mı" başlıklı yazımda çelişkiler bulunduğu ifade ediliyor. Mektup bir soru olmaktan ziyade itiraz, reddiye mahiyetinde. Buna benzer birçok mektupta aynı mantık yürütüldüğü, aynı şüpheler ileri sürüldüğü için bir açıklamayı hak ediyor:

Sayın hocam, başörtüsü dediğiniz, kadını bir tahrik unsuru, ayıbın ve günahın mihrakı olarak damgalayan sıkmabaşın, "dini kaynaklarını defalarca yazmışsınız" ayrıca "bu konuda yüzlerce kaynak kitap yayınlanmış" iyi güzel güzel de, ne yazılarınız ne kaynak kitap dedikleriniz sorunu çözmüyor; okuyanların araştıranların akıllarına bir sürü çelişkiyi getiriyor. Şöyle ki :

Çelişki 1) Yüzlerce kaynak kitap dediklerinizin hepsi beşeri yorumlar. Beşeri yorum, Allahın ayetlerinden önce mi geliyor? Yani Hz.Kur'an, Nur ve Ahzap surelerinin ilgili ayetlerinde, "Ey Peygamber, Müslüman kadınlara söyle, başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar, ziynetlerini göstermesinler" yerine, saçlarını göstermesinler demekte aciz mi kalıyor da yüzlerce kitaplık beşeri yoruma ihtiyaç duyuluyor. Dünyanın en kudretli dili olan Arapça'da, saç ve örtmek kelimelerinin karşılığı mı yok?

Açıklama:

Sözünü ettiğim kaynaklar kadını "bir tahrik unsuru, ayıbın ve günahın mihrakı" olarak damgalamıyor. Ayıp ve günah kadında da erkekte de olabilir; İslam bu bakımdan bir ayırım yapmaz.

Tahrik unsuru her iki cinste de bulunur. Bu sebeple Nur suresindeki âyette (24/30) hem erkeğe hem de kadına "gözlerini haramdan sakınmaları, iffetlerini korumaları" emredilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de "kadınlar saçlarını göstermesinler" de denebilirdi, böyle değil de "başörtüleri ile boyun ve gerdanlarını da örtsünler" denmiş olması bir kusur değildir, bir ifade tercihidir. Ayette -araya beşer yorumu filan girmeksizin- başörtüsü vardır, boyun ve gerdanlığın da aynı örtü ile kapatılması vardır. Geriye şu kalır: Acaba başın tamamı mı kapatılacak, yoksa önden, yandan, arkadan bir kısmı açıkta bırakılabilir mi? Bu sorunun cevabı da Hz. Peygamber devrinden bu yana görülen uygulama esas alınarak açıklanmış, saçın tamamının kapanması gerektiği sonucuna varılmış, bu konuda alimler ittifak etmişlerdir (Bu konuda daha geniş bilgi için benim, İslam'da Kadın ve Aile isimli kitabıma bakılabilir, Ensar Yayınları, son baskı, 2006).

Sizin beşeri yorum dediğiniz şeyin ilmi ifadesi "ictihad ve tefsir"dir. İslam'ı bütün zamanların dini kılan özellik de budur; yani İslam, ictihad ve yoruma izin vermiş, bu faaliyet "alıştırmak için" daha Hz. Peygamber hayatta iken başlatılmıştır. Evet ictihad ve yorum beşeridir. Bunu Peygamber değil, sıradan insanlar arasından yetişen alimler yaparlar, ama delile (ayete, hadise, kıyasa vb.) dayanarak yaparlar. Yorum, beşeridir diye reddedilmez, karşı delil ile reddedilir. Her alimin ictihadı kendini bağlar, ayrıca kendisi alim olmadığı için ona sorup cevap (fetva) alanları da bağlar.

Asırlar boyunca Müslümanların alim olanları İctihad ederek, bilmeyenler ise onlara uyarak "kadının başını örtmesinin farz olduğunda" ittifak etmişler ve bunu da genellikle uygulamışlardır. Şimdi biri çıkar da "Ben de yorum yapıyorum veya Kur'an'da geçen başörtüsünü farklı anlıyorum, yalnızca benim anladığım doğrudur, herkes buna uyacak" derse asıl bu "çağdaş kişi" çağın gerisine düşmüş, hem dine hem de ilim edebine, demokrasiye ve insan haklarına aykırı davranmış olur.

İnşaallah devam edeceğim.

29 Nisan 2007
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: