HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Ümit verici gelişmeler

Müslüman toplulukların sosyal hayatlarından dini uzaklaştırmak, dinin etkisini sıfırlamak mümkün değildir. Rejim ne olursa olsun Müslüman halk, hayatının birçok alanında (sosyal, hukuki, siyasi, ahlaki...) dinden etkilenir, muhafazakâr (dindar, salih, takva sahibi) olanlar ise alimlere sorarak fetva alır ve adımlarını buna göre atarlar. İşte bu gerçekten yola çıkarak "İslam dünyasında seçkin alimlerin sık sık bir araya gelmeleri, mümkün olduğu kadar örgütlenmeleri, Müslümanların meselelerini görüşmeleri, problemlerle ilgili açıklamalar yapmaları, gerektiğinde tavır koymaları elzemdir" diyorum.

Yusuf Kardavi'nin başkanlığında kurulan İslam Alimleri Birliği böyle bir örgütlü teşebbüsün güzel örneğidir. Son günlerde yapılan bazı faaliyetleri de ümit verici olarak görüyorum, değerlendiriyorum.

Bizim gazetenin dünkü nüshasında, Kuzey Irak'ta 20 Kürt alimin, "Bağdat'a gönderilen iki Peşmerge tugayının, Sünnilere yönelik operasyonlara katılmasının günah olduğuna" dair bir fetva yayınladıkları haberi verildi. Bu fetva askerleri etkilemiş ve birçoğu komutanlarına başvurarak Bağdat'a gitmek istemediklerini söylemişlerdir.

Önceki yazımda sözünü ettiğim Doha toplantısında -ki bu toplantıya İslam Konferansı Örgütü'nün Genel Sekreteri Sayın İhsanoğlu ve el-Ezher şeyhi de katılmışlardı- İslam Alimleri Birliği Başkanı Kardavi ile Mezheplerarası Yakınlaşma Örgütü'nün Genel Sekreteri Teshîrî'nin önemli açıklamaları olmuştur:

Kardavî:

-Ümmetin çocuklarını (mensuplarını, aile fertlerini) birbirine yaklaştırmayı olaylar kaçınılmaz, din de farz kılıyor.

-Birbirimizi anlamaya, farklılar hakkında iyi niyet ve zan içinde, samimi ve açık olmaya, omuz omuza vermeye, aşırı gidenleri uzaklaştırmaya ve mutedilleri yakınlaştırmaya mecburuz.

-Bazıları dinler arasında yakınlaştırma faaliyeti için gayret ederken tek din ve tek kıble için yakınlaşma faaliyetinde gayret göstermemek nasıl açıklanabilir?

-Yakınlaşma ve dayanışma konusunda samimi isek, bunu engelleyen davranışlardan uzak durmamız da gerekli olur; bir grubumuz sahabeye Allah'ın rızasını dilerken bir grubumuz onlara hakaret etmemeli, hiçbirimiz diğerinin bölgesinde mezhep propagandası yapmamalıyız...

Teshîrî:

-Ümmet, gaflet ve yıpranma dönemini atlattı ve uyanış dönemine geçti; artık çözümün İslam'da olduğuna inanıyor.

-Düşman, gruplar arasındaki farklı inanç ve duruşları derinleştirerek istismar etmek istiyor, ona karşı tek bir cephe oluşturmak durumundayız. İslami uyanışı ve gizli tehlikelere karşı şuurlanmayı güçlendirmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Suriye Alimler Birliği, Filistinli Müslümanlara hitaben yayınladıkları bir bildiride, her ne sebeple olursa olsun Filistinli grupların aralarındaki ihtilafı dondurmaları, İsrail işgalinin her an genişleyen boyutlarına, şiddetlenen saldırılarına ve son olarak Mescid-i Aksa'nın hemen yanına dört katlı bir havra yapma teşebbüslerine karşı tek vücut olmalarının zorunlu olduğuna yer vermişler, İslam Alimler Birliği de bu açıklamayı desteklemiştir.

Herhangi bir siyasi gurup, alimlerini dışlayarak amacına ulaşamaz. Alimlere de düşen gruplarla işbirliğine girmek değil, grupları işbirliğine davet etmek ve faaliyetleri ile buna öncü olmaktır. Yukarıda naklettiğim teşebbüsler bu yolda ümit veren gelişmelerdir, devamını ve etkili olmasını niyaz ediyoruz.

2 Şubat 2007
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: