HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


"Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi"

Kur'an-ı Kerim kardeşler arasındaki ilk ihtilaf ve cinayetin ilk insan nesillerinde (Kabil ile Habil arasında) kıskançlık yüzünden çıktığına dikkat çekiyor. Aynı dinden olmanın yanında aynı ana babadan doğma kardeşler bile kardeşlik bağını ve şuurunu, başka duygu, düşünce ve çıkarlara kurban ederek birbirine düşman olabiliyorlar, birbirine karşı savaş açabiliyorlar. İnsan ve cin şeytanları insanların bu zaaflarını bildikleri için ihtilaf noktalarını ön plana çıkarıyor, üzeri kabuk bağlamış yaraları kaşıyor, kardeşleri birbirine düşürüyor, bu iç çatışmaların getirdiği zayıflık ve gafletten yararlanarak kendi işlerini görüyor, emellerine eriyorlar. Gökhan Çetinsaya dostumuzun da bir röportajında dediği gibi bugün bütün Müslümanlar adeta "İsrail'e çalışıyorlar". Kürtlük, Şiilik, Sünnilik, petrol, intikam gibi ihtilaf sebepleri insan ve cin şeytanları tarafından kullanıldı, Irak paramparça oldu, Filistin'de Müslüman guruplar birbirine düştüler, her yerde Müslümanlar birbirlerini doğruyor, maddi ve manevi varlıklarını yok ediyorlar.

Sonuç kimin işine yarıyor? ABD ve İsrail'in. Olmaz ya biri galip çıktı ve her istediğini aldı; nasıl alacak? Varlığına göz dikmiş olan düşmanların desteği ve koruması sayesinde. Nasıl ayakta kalacak? Yine aynı koruma sayesinde. Düşman (emperyalist) niçin koruyacak? İstediğini elde etmek, arslan payına el koymak için. Akıl, iman, ahlak, müminin firaset ve basireti nerelerde kaldı? Ortada firaset ve basiret olmadığına göre "akıl, iman ve ahlak" da yok mu dememiz gerekiyor!

Hep İnsan ve cin şeytanlarına (İsrail, ABD vb.) atıp tutuyoruz, tedbirini almadan uyuyan, şeytanı rehber ve dost edinen ev sahibinin hiç mi suçu yok? Her namazda okuduğumuz Kur'an âyetleri, aşk derecesinde sevdiğimizi iddia ettiğimiz peygamberimizin hayatı, öğütleri ve uygulamaları neden bize rehber olmuyor?

Müslümanlar arasında bir ihtilaf çıktığında bunun nasıl çözüleceği Kur'an'da apaçık yazılmış:

"Eğer müminlerden iki gurup birbiriyle kavgaya girerse hemen aralarını düzeltin. Eğer biri diğerine haksız olarak saldırırsa, Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırganla savaşın, eğer haksızlıktan vazgeçerse aralarını adaletle düzeltin (anlaşmazlığı halledin)..." (Hucurat: 49/9).

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." (nisa: 4/59).

Her iki âyet de müminlerin tamamına hitap ediyor. Buna göre müminlerin yetkili bir kurumları olacak (ulus devletlere bölünmüş bile olsalar, birleşmiş milletler gibi ve ondan da yetkili bir kurumları olacak), ihtilaflarını -çıkarları gereği bu ihtilafları çıkaran veya körükleyen düşmanlara değil- kendi kurumlarına götürecekler, bu kurum da hak, hukuk, adalet çerçevesinde çözüm oluşturacak, ihtilafın tarafları buna uyacaklar, uymayan haksıza karşı bütün müminler cephe alacak ve onu hakkın, adaletin, hukukun yoluna sokacaklar.

İslam budur, şu anda yaşananların İslam ile bir ilişkisi yoktur, adı Müslüman olan fert ve devletlerin dine aykırı davranışlarını İslam'a yamamak, "terör, geri kalmışlık, pislik, yoksulluk, iç savaş, zayıflık..." ile İslam arasında bir ilişki kurmak İslam'a hakarettir, bu aziz dine hiyanettir.

İşe bir yerden başlamak gerekiyor. İlk merci, bütün gurupların temsilcilerini ihtiva eden bir alimler kurulu olabilir.

21 Ocak 2007
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: