HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Ahıska Türkleri'nin dramı (2)

Özbekistan'da tutunan ve gerek kültür ve gerekse ekonomi bakımlarından daha yüksek bir düzeye erişen Ahıskalılar, tahrik ve kıskançlık sebebiyle kendilerine olmadık zulümler yapan Özbekler yüzünden oradan da hicret etmek mecburiyetinde kalmışlar ve Azebaycan ile Rusya'nın Krasnador şehrine yerleşmişlerdi. Azerbaycan'da oldukça rahat ettiler, ama Krasnador'da tedirgin ve birçok haktan mahrum edildiler. Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska'ya ise gitmelerine izin verilmedi, verilmiyor.

Ahıska Türkleri'nin yurt ve yuvalarından sökülüp sürgün edilmelerinin yıldönümü münasebetiyle A.Türkleri Dernekleri federasyonu başkanı sayın Yunus Zeyrek'in TRT televizyonlarında verdiği bilgilere göre:

Ahıska'da yerlerinin önemli bir kısmı (kuzeyde kalan bölge) boş duruyor, buraya gitmelerine izin verilse üretim yapacak ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunacaklar.

ABD 20 bin civarında Ahıska Türk'ünü kabul etmiş, ama Ahıskalılar -bazılarının cennet dedikleri ABD'yi değil- ya anayurtlarını veya Türkiye'yi istiyorlar. (1989 sürgününde /hicretinde hiç değilse beş bin kişinin kabulü için Türkiye'ye yalvardıklarını, "evlerinizi, sokaklarınızı süpürelim, bizi kabul edin" dediklerini, ama Türkiye'nin kabul etmediğini seyahatimde bana anlatmışlardı).

Türkiye'de az sayıda Ahıskalı var, bunların gerek burada ve gerekse dünyada dağınık olarak bulundukları yerlerdeki problemlerine sahip çıkacak bir devlet birimi yok. Vatandaşlığa geçmenin önünde aşılması zor engeller var.

MEB yabancı öğrencilere kontenjan verirken Ahıskalılara sınırı çok dar tutuyor. Yüksek tahsil yapmış, meslek sahibi olmuş insanların denkliği kabul edilmiyor; doktor, mühendis, öğretim üyesi olanların burada vasıfsız işçi olmaları gerekiyor.

Federasyon AB Konseyine başvurmuş, Konsey Gürcistan'a, Ahıska Türkleri'nin haklarının iadesini sağlayacak hukuki düzenlemeler yapması için beş yıl mühlet vermiş, ama Gürcistan işe yarar hiçbir şey yapmamış.

Ahıskalılar bu dertlerine din ve ırk kardeşleri olan Türkiye Türkleri'nin eğilmesini haklı olarak bekliyorlar ve önemli iki dilekleri daha var.

1. Bizim soykırım hikâyelerimizle değil, kendi yapay soykırım hikâyeleriyle meşgul olan dünya (özellikle UNDP, UNESCO, BM gibi kurumlar) Ahıskalıların soykırıma uğradığını kabul etsin.

2. Ahıskalıların dramını kaliteli sinema filimleriyle dünyaya duyurmak için bu konu ile ilgilenenler yardımcı olsunlar.

26 Kasım 2006
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: