HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Papa geliyor

Hz. İsa'nın vekili ve dini konularda yanılmaz kabul edilen, hem dini-ruhani otorite, hem de siyasi lider (Vatikan Devleti'nin başı) olan Papa, Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Yakın zamanda yaptığı bir konuşma sebebiyle İslam dünyasını üzdü, mal ve can telefine sebep oldu, farklı inançlar arasındaki ihtilafı körükledi, barışı dinamitledi. Arkasından özür diler gibi yaptıysa da bozduğunu düzeltemedi. Bu yara henüz taze iken, kapanmamışken bir Müslümanlar ülkesi olan Türkiye'ye geliyor. Barışa huzura, farklılık içinde -bir çeşit- birlik ve beraberlik kurarak insanca yaşamaya karşı olanların ellerine önemli bir fırsat geçti. Yapılan hatayı kullanarak halkı tahrik etmek, yine boş yere Müslüman kanının dökülmesini, servetinin heba olmasını sağlamak için harekete geçmiş görünüyorlar. "Papa ekümenik sıfatını tanıyacağı Rum Ortodoks Patriği ile birleşerek Türkiye'yi bölmeye, Türkiye'nin AB'ye girmesini engellemek üzere Türkiye'de fesat çıkarmaya... geliyor" diyorlar. Bütün bunlar doğru olabilir, ama bunlara karşı alınacak tedbir nedir? Vurup kırmak, döküp saçmak, malı ve canı israf etmek midir? Yoksa dine, akla, hikmete uygun başka yollar aramak mıdır? Elbette ikincisi.

Papanın ve Patrik'in varsa kötü niyet ve maksatlarını engellemenin birinci çaresi bizim, kitabın kavlince Müslüman olmamız ve Müslümanca davranmamızdır. Müslümanca davrananlar:

1. Herhangi bir işe girişmeden önce onun ehli ile istişare ederler. Alimler, uzmanlar, stratejistler bir araya gelirler, kısa ve uzun vadeli programlar, projeler yaparlar ve bunları hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini ortaya koyarlar. Halk da bu kararlara uyar, istişare ile alınmış kararların dışına çıkmaz.

2. Bölünmeye müsait olmayanı kimsenin bölemeyeceğini bilirler. Bu sebeple hiç vakit kaybetmeden kendi birlik ve beraberliklerini sağlam kurmak, zayıf noktaları takviye etmek, fitneye açık kapı bırakmamak için harekete geçerler. Türkiye'de bölünmeyi önlemek isteyenler ve bunda samimi olanlar her şeyden önce ayrımcılık yapmaktan vazgeçmek durumundadırlar. Halen bazı çevreler, kesimler, gruplar "din, mezhep, ırk, hayat tarzı, okul..." farklılıklarını kullanarak bölücülük ve ayrımcılık yapıyorlar. İşte size bir örnek: Birgün gelip insanlar, bir tarihte Türkiye'de İmam Hatip Okullarından mezun olanlara, başka milletin insanları gibi davranıldığına, onların kamu hizmetinde olmalarına, üniversitelere girip tahsil yapmalarına izin verilmediğine, önlerini kesmek için insan haklarının çiğnendiğine inanmayacaklar, ama bugün bu bir gerçek.

3. Müslümanca davrananlara göre, hangi ırk ve mezhepten olurlarsa olsunlar Müslümanlar birbirinin din kardeşidir. Müslüman olmayanlar da "aynı özden yaratılış" kardeşleridir, "insan" kardeşleridir. Hem Müslümanların hem de ötekilerin hiçbir kimse tarafından çiğnenemez hakları vardır, vazgeçilemez ödevleri vardır. Bunlara riayet edildiği takdirde toplumda adalet, huzur, barış, gelişme... olur. Böyle bir toplumu topla yıkmaya bile kimsenin gücü yemez.

Gelin elin papasının, patriğinin, AB'sinin, ABD'sinin, mason, siyonist bilmem ne belasının bize ne yapmak istediğinden önce, bizim ne yapmamız gerektiğini düşünelim ve tez elden buna eğilelim. Bırakalım papa gelsin gitsin, vakar içinde olup biteni takip edelim, sonra alacağımız tedbiri istişare edelim, akıl ve hikmet çerçevesinde gerekeni yapalım.

17 Kasım 2006
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: