HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Tunus'ta neler oluyor?

Avrupa Komisyonu, Türkiye'yle ilgili İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi yayımlıyor, bakıyorsunuz içinde müslüman olmayan azınlıklar, kürtler, aleviler, ruhban okulu ile ilgili -kendilerine göre- insan hakkı ihlal veya kusurları yer alıyor, ama milyonlarca insanın ıztırap ve mahrumiyet sebebi olan başörtüsü yasağı es geçiliyor. İsrail'den bir asker kaçırılıyor, kıyamet kopuyor, İsrail yüzlerce masumu acımasızca katlediyor, uluslararası toplumdan, kurumlardan ses çıkmıyor; dindarlığı, namaz kılıp oruç tutması yüzünden haksızlığa uğrayan müslümanların şikayetleri, namaz kılmak için uygun bir yer isteyen üniversite öğrencilerinin talepleri bir satırla bile yer almıyor. Bütün bunları görünce Batı'nın çifte standardını, insan haklarını tek taraflı uygulama ahlaksızlığını da bütün çirkinliği ile görmüş oluyorsunuz. Aynı çifte standart Tunus için de söz konusu. Tunus'ta dindarlar üzerinde zalimce bir baskı hüküm sürüyor, demokrasi havarisi ülkelerin buna karşı hiçbir tedbirleri, hatta itirazları yok.

7-Kasım-2006, Tunus'ta zulüm ve baskı gören müslüman kadınlarla dünya dayanışma günü idi. "fctt@hotmail.com" adresli siteye girilirse Tunus'ta nelerin olup bittiği konusunda doğru bilgilere ulaşılır. Bakın neler oluyor:

1. Ele aleme karşı verilen siyasi beyanlar ile uygulama arasındaki çelişki bütün çirkinliği ile devam ediyor.

2. Tunus'ta kadınlar yalnızca siyasi temsilcilerini seçmekten mahrum değil (bundan erkekler de mahrum), aynı zamanda giyeceği elbiseyi ve tercih edeceği kıyafeti seçmekten de mahrumdurlar.

3. Polis sokakta, okulda, hastahanelerde, doğumhanelerde, kamusal ve özel alanlarda başlarını öten kadınların başörtülerini zorla açıyor.

4. Okullarda öğretmen ve öğrencilere karşı bu zalim uygulama yapılırken bayılanlar oluyor. Binlerce öğretmen ve öğrenci bu yüzden okullarını terk ettiler.

5. Yönetim bununla da yetinmiyor, öğretmen ve memurelerin evlerine adamlar göndererek ev içinde nasıl giyindiklerini tespit ediyor, örtünenlere kötü muamele yapıyor.

6. Bu yeni uygulamanın daha öncekilerden farkı, Cumhurbaşkan'nın açık desteğine ve hem Tunus anayasasına hem de evrensel insan haklarına aykırı olan 108 numaralı karara dayanmasıdır.

Bütün bunlara karşı "Tunus'ta şiddete karşı kadınlar derneği" bir yandan olayları dünya kamu oyuna duyuruyor, diğer yandan iç ve dış yargıya başvuruyorlar ve bu arada bütün Arap, İslam ve dünya insanlarını kendileriyle dayanışmaya çağırıyorlar.

Tunus ile İslam ülkelerinin çeşitli ilişkilerinin olduğu şüphesizdir; şimdi bu ülkeler, ortada hiçbir problem yokmuş gibi davranır ve ilişkilerini olduğu gibi devam ettirirlerse Allah, vicdan ve hukuk karşısında sorumlu olmazlar mı?

Eşcinsellerin aleyhinde konuşan müslüman imamları sınırdışı eden Avrupa ülkeleri, bu zulüm, bu insan hakkı ihlali karşısında seslerini çıkarmazlarsa inanırlıklarını kaybetmezler mi?

Din özgürlüğü hakkını ihlal edenlere, dine karşı veya aykırı davranışlara özgürlüğün kapılarını sonuna kadar açarken en masum dini davranış ve uygulamaları dışlayanlara ve engellemeye çalışanlara karşı en geniş bir çerçevede mücadele etmek boynumuzun borcudur ve bu borcu bir gün gelir bizden sorarlar.

12 Kasım 2006
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: