HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Zorunlu Din Dersi mi?

Hasan Zengin'in AİHM'ye yaptığı başvuru sonucu zorunlu din dersi uygulamasının Alevilere kalktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç'in açıklamasından öğrendik. Bu açıklamadan önce malum medya konunun üzerine atıldı, yalan yanlış haberler verdi, işin garibi ilgili siyaset ve devlet adamları da ortada bir karar varmış gibi açıklamalar yaptılar. Medya için sebep yine aynı: 1. Önemli ve ilgi çeken bir haber yazarak gazete satmak, yolun ve usulün meşru ve etik olup olmadığına bakmadan para kazanmak. 2. İdeolojik propaganda ve telkin yapmak, zorunlu din dersinin -ki, doğru adı bu değildir- kalkması için kamu oyu oluşturmak.

İşin aslına ve doğrusuna gelelim.

Alevi inancına mensup Hasan Zengin ve kızı 2004 yılında AİHM'ye başvuruda bulunarak, okullarda sadece Sünni değerlere göre din ve ahlak eğitimi verildiğini savunmuşlar. Zengin başvurusunda, Alevi inancından olanların din ve vicdan özgürlükleri ile eğitim haklarının çiğnendiğini belirterek, devlet okullarında öğretim gören çocuklara din dersinin seçmeli olması görüşünü savunmuş. Başvuruyu gündemine alan AİHM, 3 Ekim Salı günü Strasbourg'da bir duruşma düzenleyecek. Kararın ise 2007'nin ilk çeyreğinden önce çıkması beklenmiyor. AİHM'nin 06 Haziran 2006 tarihinde verdiği karar ise "kabul edilebilirlik kararı" ndan ibaret. Hatırlanacağı üzere L. Şahin davasında da mahkeme kabul edilebilirlik kararı vermişti ama asıl karar aleyhte çıkmıştı.

Biz bundan önceki birkaç yazımızda -ve daha önce bu konuda yazdıklarımızda- zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi üzerindeki görüşlerimizi ve tekliflerimizi açıklamıştık. Burada tekrara gerek görmüyoruz. Şu kadarını bir daha söyleyelim:

Zorunlu olan ders, Sünni mezhebine göre verilen bir ilmihal dersi değildir, adına çok yakın olarak din ve ahlak hakkında bilgiden ibarettir. Din eğitimi ise asla yoktur. Bırakın din eğitimini okullarda, isteyenlerin namaz kılmaları için ayrılmış bir oda bile bulamazsınız. Bu derste Alevîlik hakkında -ülkemizdeki mensuplarının sayısı göz önüne alınarak- yeterli bilgi yoksa bunu da eklemek mümkündür. Nitekim bu haberler üzerine Milli Eğitim yetkilileri önümüzdeki yılda, adı geçen dersin müfredatına Alevilik konusunun da ekleneceğini açıklamışlardır.

Diyelim ki AİHM zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini din ve düşünce özgürlüğüne, eğitim hakkına aykırı buldu. Türkiye'nin bu kararı uygulayabilmesi için Anayasa'nın 24. maddesin ilgili fıkrasını değiştirmesi gerekir. Bu madde meşhur laiklik maddesidir. Gözlerini karara dikmiş bekleyenlerin, zorunlu din dersinin kalkmasını isteyenlerin, kalktığında bayram edecek olanların şu hususları da düşünmeleri gerekiyor:

a) Bu maddeyi değiştirmek o kadar kolay değildir. Ayrıca değiştirilmek istendiğinde büyük çoğunluğun, laikliğin tanımlanması ve din özgürlüğünü kısıtlayan ifadelerin kaldırılmasını da talep etmeleri kaçınılmazdır.

b) Aslında din, düşünce ve eğitim özgürlüğüne/hakkına aykırı olmayan bu dersin kalkması halinde -ve kalkmaması halinde- yine anayasanın imkan verdiği ama bir türlü uygulamaya konmayan "isteğe bağlı din dersi ve eğitiminin" konması da zorunludur, bu da ısrarla talep edilecek ve gerekirse mahkemeye götürülecektir. Hatta şimdiden götürülmelidir.

7 Temmuz 2006
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: