HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


İlahiyat fakülteleri (3)

Bundan önceki iki yazıda, uzun tecrübeler ve birikimler sonunda İlahiyat Fakültelerini amacına uygun eğitim ve öğretim veren kurumlar haline getiren düzenlemelerin yapıldığını, tıpkı İmam Hatip okullarının hem mesleğe hem yüksek öğretimin bütün çeşitlerine öğrenci yetiştiren okullar olduğu gibi İlahiyat fakültelerinin de hem ilahiyatçı/din alimi hem de din dersleri (din kültürü ve ahlak bilgisi ile birgün mutlaka programa alınacak olan İslam din öğretim ve eğitimi dersi) öğretmeni yetiştiren yüksek öğretim kurumu haline getirilmiş olduğunu okudunuz. Bu düzenleme yapıldığında eksik olan öğretim üyeleri de zaman içinde hem kadro hem de dışarıdan (başka bölüm ve fakültelerden) hocalara ders vermek suretiyle telafi edilmişti. Şimdi durup dururken, işler yolunda giderken, önceki düzenlemeyi de YÖK yapmış iken İlahiyat Fakültelerinin elinden, din dersi öğretmeni yetiştirme yetki ve görevini alıp eğitim fakültelerine vermenin anlamı, makul gerekçesi ne olabilir?

"Efendim öğretmen yetiştirme işi eğitim fakültelerine aittir" gerekçesinin ilmi ve hukuki dayanağı nedir? Din dersinin özelliği vardır, bu özellik sebebiyle öğretmeninin de başka bir fakültede (yine YÖK'e bağlı, üniversitelerin denetiminde olan İlahiyat Fakültelerinde) yetiştirilmesinin -faydalı ve yerinde olduğu kesin olmakla beraber- ne sakıncası olabilir?

Şimdiye kadar olan YÖK kaynaklı tasarruflara bakınca maalesef bu tasarrufun da altında bilimin değil, ideolojinin yattığını düşünmeden edemiyorum. YÖK bir taşla iki kuş vurmak istiyor:

1. İlahiyatın fonksiyonunu azaltarak talebesini de azaltmak; yani İmam Hatip mezunlarının bir kapısını daha kapatarak bu okulların da azalmasını sağlamak.

2. Din bilgisi ve ilgisi bakımından zayıf, hatta mümkünse din karşıtı öğretmenlere din dersi verdirerek dersin içini boşaltmak veya amacının tersini gerçekleştirmek.

"Bu kadar da değil, insaf yahu!" diyenler olursa cevabım şudur:

Eğer niyeti kötü değilse YÖK'ün, alacağı ikinci bir kararla İmam Hatip mezunlarının, Eğitim Fakültelerinin din dersi öğretmeni yetiştirecek olan bölümüne avantajlı olarak veya eşit şartlarda girmelerine imkan vermesi gerekir ve beklenir. Bunu yapmazsa niyetin ne olduğu konusunda hükme varmak daha da kolaylaşacaktır.

Bizim tezimiz, İlahiyat Fakültelerinin bundan önceki duruma döndürülmesi ve vaktiyle U.Ü.İlahiyat fakültesinin YÖK'e yaptığı bir teklifte yer aldığı gibi "din görevlisi" bölümüne de yer verilmesi olmakla beraber, şayet bu yeni kararda ısrar edilecekse İmam Hatip mezunlarının ilgili bölüme öncelikle alınması ve İlahiyat fakültelerine bir "din görevlisi bölümü" eklenmesidir. Bu bölümde çeşitli din görevlilerinin (müftü, vâiz, imam, hatip, Kur'an kursu öğretmeni...) görevlerinde daha başarılı olabilmeleri için gerekli ağırlıktaki dersler konmalı ve yeterli uygulamaya yer verilmelidir.

Şimdilik bu İmam Hatip ve İlahiyat konusunda yazdıklarımızla yetinirken velilere bir diyeceğim daha var:

Her şuurlu ve duyarlı aile, çocuklarından en az birini İmam Hatipte okutmalı, onlardan maddi istikbal değil, hizmet beklemeli, bu hizmete karşılık maddi geleceklerini de aile ve toplum teminat altına almalı, bunun için vakıflar kurmalıdırlar.

30 Haziran 2006
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: