HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


"Asker, AKP ve türban" (2)

Radikal'in köşe yazarı tarafından ifade edildiği üzere "kamu alanı sayılan askeri merasimlere başörtülü olarak gelenler yadırganmıyorsa, inançları gereği örtünenlerin başlarından türbanı çıkarıp Anadolu da olduğu gibi bir başörtüsü ile örtündüklerinde mesele çözüme kavuşuyorsa" bunu niçin açıkça söylemiyorsunuz? Eğer sizin derdiniz, adına türban dediğiniz belli bir başörtüsünü kullanmayı engellemekse onu tarif edip, diğer örtünme şekillerinin serbest olduğunu niçin ilan etmiyorsunuz?

Köşe yazarı devam ediyor:

"Radikal Ankara temsilcisi Murat Yetkin'in saptadığı iki husus da vardı. Bunlardan birinde, yüksek rütbeli bir asker, Murat'a, eşinin başı kapalı biri cumhurbaşkanı olduğunda, Çankaya'da o eşin de katılacağı türden resepsiyonlara gitmeyeceklerini söylemişti. Diğer husus da Yetkin'in görüştüğü üst düzey bir yargı mensubunun aynı konudaki değerlendirmesiyle ilgiliydi. O yargıç da aynı şeyleri söylemişti. Berkan, "Devlet kademesinde olup da benim soruma cevap verenler içinde henüz 'Elbette katılırım' diyene rastlamadım" diye yazdı."

Resepsiyonu kamusal alan olarak belirleyenler ve kamusal alanda başörtüsünü yasaklayanlar millet iradesine dayanmıyorlar; şu halde bu yasak demokratik değildir. Çünkü yapılan araştırmalar millet çoğunluğunun bu yasağa karşı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Onların temsilcisi olan Meclis çoğunluğu da yasağa karşı.

Kamusal alanda başörtüsünü yasaklayan bir kanun yok. Anayasa Mahkemesi'nin kanun koyamayacağı 153. maddede açıkça ifade edilmiştir: "Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.". Bu apaçık maddeye rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin yorumunu ve gerekçesini "yasaklayan bir kanun" gibi değerlendirmek ve buna göre uygulama yapmak hukuka aykırıdır.

Hukuki ve demokratik hakkını kullanarak cumhurbaşkanı olacak birinin eşi başını örtüyorsa bu onun "din özgürlüğü gereği" hakkıdır. Başkalarını örtmeye zorlama olmadıkça örtünme asla laikliğe aykırı olarak yorumlanamaz. Durum bundan ibaret iken resepsiyona, sırf siyasi ve ideolojik muhalefet yüzünden katılmayan davetliler olursa bu onların bileceği bir şeydir; resepsiyon katılanlarla yapılır.

"Türban konusu, hukuki bakımdan, ne kadar kesin neticelere bağlanmış olursa olsun, kimi çevrelerde hâlâ farklı yaklaşımlara ve tartışmalara sebep olabiliyor. Bu çevreler arasına 'asker' isminin karışması ise şaşırtıcı oluyor."

Beni bu yazıyı yazmaya sevkeden işte bu son cümle olmuştur. Yasağın hukuki durumunu yukarıda arzetmiş oldum. Köşe yazarının şaşırdığını söylediği, olmasını garipsediği, olmamasını teşvik ve âdeta tenbih ettiği husus, "askerlerin başörtüsü konusundaki uzlaşmacı davranışlarıdır". Bu cümle şu gerçeği açıka ortaya koyuyor: Bu ülkede yasakları koyduran ve devam etmesinden yana olanlar, laikliği dindarlaşma karşıtlığı olarak yorumlayıp dindara baskı yapılmasından memnun, hak ve özgürlük tanınmasından rahatsız olanlar arasında önemli sayıda medya mensubu vardır ve maalesef oldukça da etkilidirler. Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının yakasını önce bu yazarlardan kurtarması gerekiyor.

Âlemlere rahmet, güzel ahlaka örnek, Allah sevgisine rehber, son Peygamber Efendimiz'in (s.a.) doğum yıldönümü cümlemiz için "silkinip kendimize gelmeye, O'nun rehberliğinde Allah sevgisine ermeye" vesile olsun!

9 Nisan 2006
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: