HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Dosteli'nden kitaplar

Dini en büyük değer, en önemli nimet, hayatı anlamlı kılan ve insanı kemale erdiren eşi bulunmaz rehber ve ışık olarak gören, böyle bilen ve böyle inananların onu itina ile korumaları gerekir.

Din eğitim, öğretim ve uygulama ile korunur.

Eğitim ailede başlar, okulda ve hayatın diğer alanlarında devam eder. Eğitim, doğru, güzel, yararlı, iyi olduğu bilineni benimsetmek, özümsetmek, insanın şahsiyetinin mayası ve hakim rengi kılmak, davranış haline getirmek (bunun için gerekeni yapmak) demektir.

Eğitim için gerekli bilgi birçok şekilde elde edilebilir, ama bunun en önemli vasıtası kitaptır. Bu yazının konusu da bir derneğin hazırlatıp dağıttığı, ikisi dinimizin iki temel kaynağı Kur'an ile Sevgili Peygamberimiz'e dair üçüncüsü de Kur'an'ı, elde mevcut İncil ile karşılaştıran "üç kitap" tır.

Derneği Bağdat caddeli bir gurup genç kurmuş. "Bizi biz yapan değerlerden toplumumuzun her gün biraz daha uzaklaşması karşısında sessiz ve tepkisiz kalamayacaklarını" düşünen gençler.

"Bilinen İslami cemaat, gurup, tarikat vb. yapılanmalardan hiçbiri ile organik bağlarının bulunmadığını, ehli sünnet dairesi içinde yer alan bütün İslami oluşumları da kardeş kabul ettiklerini" beyan ediyorlar. Burada "kardeşlik sınırı biraz dar tutulmuş gibi görünse de maksadın, başkalarını dışlamak değil, diğer oluşumları kapsamak olduğu anlaşılmaktadır

Dosteli derneği yalnız kitap dağıtmıyor, dağıttıkları kitapların içinde yer alan en önemli bir İslami ve insani vazifeyi de ifa etmeye çalışıyor, "yetime, yoksula, kimsesize dost eli uzatıyor, açları doyurmaya, kimsesizleri kayırmaya, çaresizlere çare olmaya çalışıyor.

Kitapların içindekilerden önce dışı, şekli, düzeni ve rengi bu işe sevgi ile başladıklarını, aşk ile sarıldıklarını gösteriyor.

Said Alpsoy imzasını taşıyan üç kitaptan birincisi "Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed" adını taşıyor. 142 sayfa içinde, Allah'ın insanlığa en büyük, en değerli, en faydalı armağanı olan Peygamberimiz Efendimizin (s.a.) ahlakı, kişi özelliği ve müstesna nitelikleri canlı tablolar, yaşanan hayat sahneleri olarak veriliyor.

"Kur'an En Büyük Mucize" isimli ikinci kitap (192 sayfa), Kur'an-ı Kerim'in, hem şekil (lafız) hem de muhteva olarak, bugün kısmen keşfedilen mucize yönlerini anlatıyor. Okuyanlara Kur'an sevgi ve saygısı kazandırıyor.

"Bir Karşılaştırma: Kur'an*İncil" isimli üçüncü kitabın (192 sayfa) konusu ise, aslı Allah tarafından vahyedilmiş olduğu halde zaman içinde kaybolmuş ve Hristiyan din adamları tarafından yeniden yazılmış İnciller ile Allah'ın vahyettiği gibi korunmuş bulunan Kur'an-ı Kerîm'i, dinin önemli bilgi ve kuralları bakımından karşılaştırıyor; değişenin, bozulanın (İncil'in), aslı bulmak için Kur'an'a yönelmesi gerektiğini vurguluyor.

Dosteli Derneği, giderek çoğulcu hale gelen, izlerin karıştığı, değerlerin yozlaştığı veya eridiği toplum yapımız içinde büyük çoğunluğu teşkil eden Müslümanların aziz dinlerini korumaları, Müslüman olmayanların da bu "dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı olan" dini tanımaları için yapılması gerekenin en önemlisini yapıyor. Bu gençleri desteklemek, maddi ve manevi yardımlarla güçlendirmek Müslümanlar üzerine kutsal vazifedir. İslam'ı korumak, sağa sola sataşmakla, birbirine düşmekle, dindar halkı ilgilendirmeyen teorik ilahiyat konularını halkın önünde edepsiz ve ölçüsüz olarak tartışmakla, yalnızca kendini ve ailesini düşünmekle olmaz; olması gerekeni bu gençler başkalarına da öğretiyorlar; ne mutlu onlara, binlerce teşekkür ve takdir onların hakkıdır.

Derneğin telefonları: 0216 3551128-29

17 Mart 2006
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: