HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)


Sitenin bu bölümünde Hayrettin Karaman'ın çeşitli vesilelerle yapmış olduğu bazı konuşmaların metinlerini ve videolarını bulacaksınız.
Aşağıdaki indekste yer alan başlıklardan birine tıklayarak istediğiniz konuşmaya ulaşabilirsiniz:


HAYRETTİN KARAMAN'IN KONUŞMALARI İNDEKSİ:

A-) KONUŞMA METİNLERİ:
1.) 07.07.2013 - Ensar Vakfı Kır Gezisi Konuşması
2.) 25.08.2013 - Anadolu Platformu Konuşması
3.) 17.04.2010 - Evlilik ve Aile Hayatı Konferansı

B-) KONUŞMA VİDEOLARI:
1.) 23.11.2013 - 100. Yılında İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu Konuşması
40 Dakika süren bu programda yer alan konu başlıkları, konuşmadaki sırasına göre, şöyledir: * Hayrettin Karaman’ın, ilk açıldığı 1950'li yıllardan İmam Hatip Okulları ile ilgili ilginç hatıraları. * İlk İmam Hatip Okulları açıldığında ülkenin toplumsal ve kültürel özellikleri. * İlk İmam Hatip Okullarının fonksiyonu ve özellikleri. * İmam Hatiplilerin halkla içli dışlı olmasının önemi. * İmam Hatiplilerin ilk tatbikat uygulamaları. * 1950'li yıllarda Konya Kapı Camiinde ilk defa bir İmam Hatipli öğrencinin (Hayrettin Karaman’ın) Cuma vaazı. * İlk İmam Hatip Okullarına halkın bakışı ve bekleyişi (endişe edenler ve umut görenler). * Bütün medeniyetlerin eğitim-öğretime muhtaç oluşu ve önem vermesi. * “İmam Hatip Okulları aleyhine yazı yazan” bir köşe yazarına cevaplar. * Bazı kişilerce dile getirilen “İmam Hatip Okulları kapansın – bütün okullar yoğun din eğitimi verir hale gelsin” teklifi uygulanabilir mi? * İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumu camidir (Hz. Peygamber’in Camisi-Mescid-i Nebevi’dir). * Hz Peygamber’in ilk mektebinin ruhundan bu günlere uzanan bir mekteb oluşturmak. * Toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, Peygamber Efendimiz’in mesaj ve maksadına göre hareket etmenin önemi. * “Peygamberimiz bugün yaşasaydı nasıl davranırdı” düşüncesine-formasyonuna sahip olabilen eğitimli bireyler yetiştirebilmenin önemi. * Bir Müslümanın hergün Peygamberimizin hayatından veya hadislerinden az miktar bile olsa okumasının önemi. * Ayet ve hadisleri doğru okumak ve “zamanın ruhuna uygun” şekilde anlayabilmenin önemi. * İmam Hatip Okullarının bugünkü fonksiyonu ve vazifesi, bizim kültür ve medeniyetimizin okulları olmaktır. Bizim kültür ve medeniyetimizi yeniden inşada fikir ve hizmet işcisi olmaktır. * Bütün dünyada İslam medeniyetine açılmış bir savaşın var olduğu gerçeği ve Azerbeycan örneği: Azerbeycan’ın Sovyet baskısı altında yaşadığı zor günler ve dini hayatta gördüğü tahribatlara örnekler. * Yeniden inşa etmek, tamir etmekten kolaydır: Bize ait olan ve tahrib edilmiş değerlerimizi yeniden inşa için fikir ve hizmet işçilerine ihtiyaç vardır. * Diğer okullarda okuyan çocuklar da bizim çocuklarımızdır. * “Geziciler” ve bu zihniyetteki insanların ülkemize verdiği zarar büyüktür. * Müslümanlar olarak işimiz zor, davamız büyüktür. * Yollarını şaşırmış insanlarımız da bizim için bu ümmetin “davet ümmetidir.” * Bu ülkede çatışmadan, birlik ve barış içinde yaşayan bir toplum kurmak için İmam-Hatiplilere düşen görev, ibadet şuuru içerisinde çalışmaktır. (Editörün notu: 1- Konuşma videosu elimize yeni ulaştığından dolayı yayını bugüne sarkmıştır. 2- Videoda yer alan cızırtı sesi, orijinal çekimdeki ses bozukluğundan kaynaklanmaktadır, bu sorundan dolayı özür dileriz.)
2.) 02.11.2013 - Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi'nin Açılışında "Ulustan Ümmete" Konulu Konuşma
Bu konuşmada yer alan konu başlıkları: * "Ulustan Ümmete" sözü ne anlama gelir? * "Ulus" kavramı ne anlama gelir, kullanılması uygun bir kavram mıdır ve başarılı olmuş mudur? * Bir etnik grubun diğerine kendi etnisitesini dayatması ve sonuçları neler olabilir? * "Ümmet" kavramı ve bu kavramın nasıl kullanılması gerektiği. * Ümmet kaynaşmasında "Hacc" ve "Selamlaşma" örneği. * "Ümmet" kavramını savunmak başka insanları dışlamak değildir. * "Ümmet-i davet" ve "ümmet-i icabet" kavramları. * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve İslam'ın sadece belli bir insan grubuna değil, kıyamete kadar bütün insanlığa ve cihana gönderilmiş olması. * Bütün dünya Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ümmetidir. * "Medine Vesikası -Sözleşmesi-" dünyada yazılmış ve uygulanmış ilk anayasa. * Medine Vesikası'nın önemi. * Peygamberimiz zamanında Medine'deki sosyal yapı ve müslüman olmayan unsurların da ümmetten sayılması. * "Birlik ve beraberlik" kavramları nasıl anlaşılmalıdır? * Farklı insanlarla birlikte barış içinde yaşayabilmek ve "birliği dayatmamak". * Bizden olmayan ama bize düşmanlık yapmayan insanlara "iyilik ve hakkaniyet" çerçevesinde ilişki kurmak. * Ümmeti yeniden ve önce kendi içimizde tesis etmek, "ümmetleşmek". * Camilerin üstlenmesi gereken fonksiyon ile bugünkü durumunun mukayesesi. * Particilik, grupçuluk, tarikatçılık ve İslam kardeşliği. * Müslümanlar arasında görülen kavgaların-arızaların sebepleri. * "Hayırda yarışmak" nasıl olmalıdır. * Baskı zamanlarında dindar insanlara yapılan haksızlıklar, dayatmalar ve onların çektiği sıkıntılar, korkular, mutsuzluklar. * "Bağımsızlık" ne demektir ve bağımsız olmanın şartları nelerdir. * "Düşünce hürriyetine saygılı olmak" ile "her düşünceye saygı duymak" aynı şey midir? * "Arap baharı" nedir ve nasıl anlaşılmalıdır? * "İslam demokrasisi - islami demokrasi" kavramı. * İçinde bulunulan nimetlerin kıymetini bilmenin ve çalışkan olmanın önemi.
3.) 16.03.2013 - İstanbul-Bağcılar "İmam Hatip Lisesi" Açılış Programı Konuşması
Bu konuşmada yer alan konu başlıkları: * Hayrettin Karaman'ın Hayatından Hatıralar. * En Üzüntülü Günü. * Tahsil Hayatında Yaşadığı Zorluklar ve İlginç Olaylar. * En Mutlu Günü. * İmam Hatip Nesline Tavsiyeler. * İmam Hatiplinin Sorumlulukları ve Görevleri. * Eldeki İmkanların Kıymetini Bilmenin Önemi.
4.) 2008 Yılında Hayrettin Karaman'ın Hilal TV'de Konuk Olduğu "Namazla Diriliş" Programı Videosu
Çok sıcak bir sohbet ortamında, namazın önemi ve namaz fıkhı ile ilgili önemli ve ufuk açıcı soru-cevaplar. 90 Dakika süren bu programda yer alan konu başlıkları, konuşmadaki sırasına göre, şöyledir: * "Namaz Gönüllüleri Platformu" ve faaliyetleri hakkında bilgi. * Bazı kişilerde veya bir kısım medyada görülen “namaz ibadetinden rahatsız olma” hastalığının sebebi nedir? * Bazı sosyologların şu iddiası doğru mudur: İnsanlar iki sebepten dolayı “dindar olurlar”: 1-Bilgisizlik, 2-Fakirlik. * Bilgi ve servet arttıkça dine ihtiyaç kalmaz mı? * “Din duygusu nedir?” Tarih boyunca baskı ile insanların din duygularını yok etmek mümkün olmuş mudur? * “Toplumu dinsizleştirme projesinin” bir kuralı: Toplum içinde dinin görünürlüğünü engellemek. * Namazı sadece Allah rızası için kılmanın/gösteriş için kılmamanın önemi. * “Bütün yeryüzü mescid kılınmıştır.” hadisinin önemi ve çağrıştırdıkları. * Bir özrü sebebiyle (sıklıkla kan aldırmak vb.) zorunda kalan birisi namaz abdestinde nasıl hareket etmelidir? * Fıkıh mezhebi görüşlerinin farklılıklarının hikmeti ve “azimet-ruhsat” kavramı. * Farklı alimlerin görüşlerinden yararlanabilme imkanı. * Peygamber Efendimiz namaz vakitleri ve rekat sayılarını nereden bilgi alarak öğrenmiştir? * “Sahih bir hak dinde” hiçbir bilgi-hüküm akılla çelişmez, fakat bu, bütün dini hükümler din olmasaydı da akılla bilinir demek değildir. Bütün dini hükümleri akıl kendisi bulamayabilir. * İsra suresi 85. ayet: “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: ‘Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.’ ” Ve bu ayetin düşündürdükleri. * Kendi aklımızla Allah’ı ve Allah’ı razı edecek ibadeti tanımlayamayız/bulamayız. * Cebrail meleğinin, Allah’ın emriyle Peygamberimize namaz ibadetini öğretmesi. * Seferilik nerede başlar? * Yakın mesafeler arası seferilik olur mu? * Yolculuk sırasında namazın vaktinin daralması durumunda ne yapmak gerekir? * Namazı “cem etmek” (birleştirmek) nedir? Uygulanabilir mi? Şartları/mazeretleri nelerdir? * Namazlar nasıl “cem edilir” (birleştirilir)? * Öğretmen, öğrenci, doktor ve benzeri bir statüde olan kişiler, imkan ve vakit darlığı nedeniyle namaz konusunda çok zorlandıklarında neler yapabilirler? * Namazın mazeretsiz olarak kılınmaması dinimizce büyük günahlardandır. * Müslümanın keyfî olarak/mazeretsiz namazını kılmaması gibi bir durum olmaması gerekir; ilk Müslümanlar hiç böyle bir şey yapmamışlardır. * Kazâ namazı yerine nafile namaz kılmak daha mı iyidir? * Kılınamayan namazların yerine kılınan kazâ namazları aslında “affa vesile olsun” diye yapılan birer ibadet gibidir. “Dinde hangi ibadetin, hangi ibadetin yerine geçeceği/ikame olacağı bizim aklımıza bırakılmış bir konu değildir.” Her ibadet farklı kapıları açan birer anahtar gibidir. * Ayaklara mesh etmek konusu nasıl anlaşılmalıdır. Bu konudaki bazı görüş ayrılıkları. * Çoraplar üzerine mesh edilir mi? * Çıplak ayak üzerine mesh edilir mi? * Bayanlar başörtüsü üzerine – erkekler sarık üzerine mesh edilir mi? * Namaz kılmaya imkan sağlayan tesislerde bayanlar için de abdest alma yeri yapılmasının önemi. * Namazı mukim ve seferi olarak kılmak nasıl olacak? (Vatan-ı aslî, vatan-ı ikâmet, baba evi.) * Yolculuk sırasında namazı kısaltmak (kasr) sadece sefere (yolculuğa) mahsustur. Namazı kısaltma (kasr) ve namazları birleştirme (cem) aynı anda olmaz. * Seferi durumda iken namaz kısaltmadan kılınabilir mi? * Cuma namazı kaç rekattır? * Zuhr-i ahir namazı nedir? Kılmak mecburi midir? * Camilerde sandalyede namaz kılmak caiz midir? * Ortopedik özürleri bulunan kimseler, namaz kılarken “en az eziyetle”, “en fazla namaz hareketini yapabilecek bir şekilde” namazlarını kılarlar. * Allah, insanlar için zorluk istemez, İslam hukukuna göre zorluk durumunda kolaylık kapıları açılır.
5.) 2002 Tarihli Sesli Soru-Cevaplar Serisi-1: "Milli Piyango, toto-loto, iddia gibi şans oyunlarının İslam'a göre hükmü nedir?"
Bu konuşmada yer alan konu başlıkları: * Milli Piyango, toto-loto, iddia gibi şans oyunlarının İslam'a göre hükmü nedir?


Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: