HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Dördüncü Alt Bölüm
(Mezheplerin Yayılması)

I- MEZHEBLERİN YAYILMASININ ÂMİLLERİ:
Mezheblerin İslâm dünyasında tutunması, yerleşmesi ve yayılmasının siyasî, ictimâî, iktisadî, medenî âmilleri vardır:
1- Mezheb imamlarının devlet büyükleriyle ilgisi: Meselâ Abbâsîler'den Harûn Raşîd zamanında hanefî Ebû-Yûsuf'un kadı'l-kudât tayin edilmiş olması mezkûr mezhebin yayılmasında âmil olmuştur. İbn Haldûn buna işaretle şöyle diyor: "Irak, Hind, Çin, Mâverâunnehir ve bütün Acem diyarı müslümanları hanefîdir; çünkü Ebû-Hanîfe'nin talebesi Abbâsî halifelerinin dostu olmuş, mezhebi hilâfet merkezinde kabul edilmiştir."(1)
Yahyâ b. Yahyâ, Endülüs'te el-Hakem'in itimadına mazhar olduğu için orada da mâlikî mezhebi yayılmıştır.
2- Hac yolu üzerinde bulunmaları: Kuzey Afrika kıyılarında oturan müslümanlar hac maksadıyle sefer ettiklerinde yolları Medîne'ye uğramış, Mâlik ve tâbileriyle temasa gelerek bu mezhebi benimsemişlerdir.
3- Medeniyet ve kültür seviyesine uygunlukları: Yine İbn Haldûn'un ifadesine göre Mağrib ve Endülüs müslümanlarının medenî seviyeleri Irak'a nisbetle daha sâde ve ibtidâî olduğu için Hicazlıların mezhebi bünyelerine uygun gelmiştir.(2)
4- Güçlü ve itibarlı âlimler tarafından benimsenmesi vb. başka âmiller de vardır.


1. Mukaddime, Beyrut, 1879, s. 392.
2. Age., s. 392.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: