HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


C- İMAM ŞÂFİ'Î:
Kitap ve Sünnetin açıkça temas etmediği sâhalarda, bu iki kaynağın delâletiyle yapılan bütün istinbatlara kıyas adını veren ve ictihadla kıyası bir tutan İmam Şâfi'î, aşağıda vereceğimiz bazı ictihad örnekleriyle mensuplarının beyanlarından anlaşıldığına göre(93) başka bir isim vermeden maslahatı da delil olarak kullanmıştır.

Örnekler:
1- Bir kimse aleyhinde şâhidlik ederek onun kısas edilmesine veya dövülüp yaralanmasına sebep olan kimseler, sonradan yalancı şâhidlik ettiklerini beyan etseler kendilerine şu cezalar tatbik edilir:
a) Kısasta: Ya kendilerinin de kısas edilmesi veya diyeti ödemeleri şeklindeki iki cezadan birini tercihte muhayyer bırakılırlar.
b) Kısas dışında ta'zir ve tazminat cezaları verilir.(94)
2- Keza yalancı şâhidlikle bir kimsenin eşini üç talâk ile boşadığını iddiâ ederek hâkimin eşleri ayırmasına sebep olanların yalancılıkları anlaşılınca, mağdûra eşinin "mehr-i misli"ni vermeye mecbur kılınırlar.(95)
3- Toplu olarak birkaç kişinin bir kimseyi öldürmesi hâlinde hepsinin kısas olunacakları hükmüne İmam Şâfi'î'nin de iştiraki yukarda zikredilmişti.


93. Sa'îd Ramazân, Davâbitu'l-maslaha, s. 370-375.
94. Şâfi'î, el-Umm, C. VII, s. 50.
95. age, a.y.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: