HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


II- DÖRT İMAMIN İCTİHAD USÛLLERİ
Dört mezheb imamı arasında, ictihadda takib ettiği usûlü bizzat kaleme alan ve eseri bize kadar ulaşmış bulunan yalnız İmam Şâfi'î'dir. Diğer imamların usûlü, talebelerinden rivâyet edilerek daha sonraki devirlerde kitaplara geçmiştir. Usûl kitaplarında bir mezhebin ictihad ve istinbât usûlü olarak zikredilen kaidelerin hepsi, mezheb imamının sarîh olarak ifade ettiği kaideler olmayıp, bunların fetvâ ve hükümleriyle bilinen kaidelerinden, daha sonra gelen talebe ve sâliklerinin çıkardığı usûl ve kaidelerdir.(13)
Ashâb ve tâbiûn fakihlerinden rivâyet edilen sarîh kaideler olmadığı için onların ictihad usûllerini, çözdükleri ve hükme bağladıkları mesâile bakarak tesbîte çalışmıştık. Burada da bazı tatbikat örnekleri sunacağız.


13. Tahâvî, Ma'âni'l-âsâr, C. II. s. 206; Şâh Veliyullah, el-İnsâf, s. 25; Hudârî, age., s. 220; Ebû-Zehrâ, Ebû-Hanife, s. 232-235.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: