HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Ebu'd-Derdâ Uveymir b. Âmir (v. 32/652):
Ensârın Hazrec kolundan, Bedir günü müslüman oldu, Uhud savaşında gösterdiği fevkalâde kahramanlık sebebiyle Rasûlullah'ın (s.a.) takdirini kazandı ve "Uveymir ne iyi bir süvârî!" İltifatına mazhar oldu. "O, ümmetimin hakîmidir" sözünü Allah Rasûlü, Ebu'd-derdâ için söylemiştir. Hz. Ömer tarafından Medîne kadılığına, yine onun hilâfetinde Muâviye tarafından Dimaşk kadılığına tayin edilmiştir. Kendisi İslâm'dan önce ticaret ile meşgul olurmuş, müslüman olduktan sonra da işine devam etmek istemiş, ancak "İslâm ile ticareti birleştiremedim" diyerek bundan vazgeçmiştir.
Hz. Ömer tarafından kadılığa tayin edilmesi, onun fıkıhtaki seviyesini gösterir. Şu sözleri de bunun ayrı bir delilidir: "Dünya keder yurdudur, bu kederden ancak, dünyadan sakınanlar kurtulur, dünyada Allah'ın nişaneleri vardır; cahiller bunu yalnızca işitir, Allah'a kulluk edenler ise bunlardan ibret alırlar. Onun dünyadaki nişanelerinden biri de dünyayı, bir takım lezzetler ile donatmasıdır; îmanı tam olmayanlar bu lezzetlere dalar ve kendilerini mahvederler, Allah'ın öğüdünü dinleyenler ise bu lezzetlerden -yolunca- istifade ederler. Dünyanın helallerine külfetler, haramlarına da sorumluluklar karıştırmıştır. Çok dünyalık edinen yorulur, az dünyalık edinen de sıkıntı çeker."(80)


80. Hacevî, el-Fikru's-sâmî, C. I, s. 188; İbn Hacer, İsâbe, C. III, s. 46.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: