HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


3. Alkollü içki satışının yasaklanması:
Rasûl-i Ekrem (s.a.), alkollü içkilerin içilmesinin yasaklanmasından bir müddet önce şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar! Allah, şarapla ilgili işaretlerde bulunuyor, umarım bu konuda âyetler gönderecektir, kimin yanında bundan bir miktar varsa hemen satsın ve bedelinden faydalansın." Râvî Ebû-Sa'îd el-Hudrî ekliyor: Aradan çok uzun zaman geçmeden Rasûlullah şöyle buyurdu: "Allah şarabı (alkollü içkileri) kesin olarak yasakladı, bu âyeti duyan ve yanında bunlardan bulunan kimse ne içsin, ne de satsın."
Alkollü içkilerin satımının yasaklanmasının tarihi konusunda iki hadîs bilgi vermektedir. Bunlardan birincisi Câbir b. Abdullah'ın rivâyet ettiği hadîstir. Burada Câbir, Rasûlullah'ın, fetih yılı Mekke'de, şöyle buyurduğunu işittim diyor: "Allah ve Rasûlü, şarap, murdar et, domuz ve put satışını kesin olarak yasaklamışlardır."
İkinci hadîs, Hz. Âişe tarafından rivayet edilmektedir. Burada da Hz. Âişe, Bakara sûresinin sonlarındaki ribâ ile ilgili âyetler gelince Rasûlullah'ın Mescid'e çıktığını ve şarap ticaretini yasakladığını naklediyor.(68)
Bu hadîsleri birlikte göz önüne alırsak, şarap ticaretinin yasaklanmasının fetih yılında olduğunu söylemememiz gerekecektir; Ebû-Sa'îd el-Hudrî hadisinden, içme yasağı ile satış yasağının arka arkaya olduğunu anlamak da mümkündür; ancak diğer iki hadîs tarih konusunda açık olduğu için, Ebû-Sa'îd hadîsini de bu çerçevede değerlendirmek gerekecektir. Buna göre Ebû-Sa'îd birkaç yıl içinde gelen iki hükmü arka arkaya anlatmış olmaktadır.

4. Müddetli evlenmenin yasaklanması:
İslâm'da evlenme akdi, geçici bir zaman için, müddetli olarak değil, devamlı olmak üzere yapılır. İkinci bir tasarruf ile evlenme bağı çözülmedikçe akit taraflardan birinin ölümüne kadar devam eder.
Hayber savaşına kadar, savaş hali zaruri kıldığı için müslümanların, belli bir müddet için akit yaparak evlenmelerine de izin verilmişti. Müt'a nikâhı denilen bu nevi evlenme, nihâî hükme müslümanların intibaklarını kolaylaştırmak üzere, önce Hayber savaşında yasaklandı. Sonra bir müddet daha serbest bırakıldı ve sünnilerin çoğunluğuna göre Mekke'nin fethi seferinde kesin ve devamlı olmak üzere kaldırıldı.(69)


68. Müslim, Müsâkât, 67-72.
69. Müslim, Nikâh, 22; İbn Kayyim, Zâdu'l-me'âd, C. III, s. 342 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: